Vad bygger du?

Se hur vi arbetar i olika typer av byggprojekt.

VÅRA BYGG- OCH LOGISTIKPROJEKT

Bostäder, sjukhus, stadsutveckling, förtätning, infrastruktur…  Ja, vi har hunnit med många projekt under våra 20 år i branschen. Därför vet vi att olika sorters byggprojekt kräver olika sorters logistiklösningar. Att samordna transporterna inne på ett sjukhus där vårdverksamheten pågår parallellt är helt enkelt inte samma sak som att koordinera tusentals leveranser i tät stadsmiljö. Men oavsett typ och område har alla byggprojekt något gemensamt: de kan alla effektiviseras med hjälp av smart bygglogistik.