Det största projektet i Örebro kommuns regi på 50 år

NCC bygger ett kulturkvarter i Örebro med Bygglogistik som partner

Den 29 augusti 2018 togs det första spadtaget för projektet som är det största i Örebro kommuns regi på 50 år och det största någonsin för byggherren Örebroporten. Kulturkvarteret blir en byggnad på 14 000 kvadratmeter fördelat på sex våningar. I huset kommer det bland annat byggas ett nytt stadsbibliotek, en aula, en kulturskola med till exempel annat dans- och musiksalar. I entréplanet kommer en stor multiscen att rymmas med en flexibel scen och skjutbara läktare för till exempel repetitioner, konserter och föreläsningar.

Logistikansvarig på plats

Byggarbetsplatsen inryms på mycket begränsad yta och är en logistikmässig utmaning. Vi har som vanligt, vid den här typen av projekt, bemannat bygget med en logistikansvarig, Alexandra Wiedenborg, som leder arbetet på plats. Alexandra kvalitetssäkrar, informerar och ser till att entreprenörer och leverantörer ständigt är uppdaterade på hur logistiken flyter. Vårt eget verktyg LogNet säkerhetsställer att planeringen och informationen delas så effektivt som möjligt – alla inblandade parter; beställare, entreprenörer, leverantörer, chaufförer samt truck- och kranförare ser exakt vad som ska hända – och när det kommer att ske.

Kulturkvarter i Örebro

Intransport av byggnadsmaterial

När yrkesarbetarna har gått hem för dagen och hissarna och lossningsytor är lediga kommer vi genom vår intransportpatrull även att transportera in inbyggnadsmaterial åt entreprenörerna. När arbetsdagen börjar finns byggmaterial uppdukat för yrkesarbetarna och det är ”bara” att producera. Målet med detta är att få en renare, säkrare och mer effektiv byggproduktion.

 

Vi ställde några frågor till Alexandra

Vad har du gjort innan?

Jag är en mångsysslare som har gjort många olika saker och har en grundutbildning som civilekonom med inriktning mot organisation och ledarskap. Jag har bland annat arbetat som resande konsult med coachning och utbildning i kommunikation, samt som utvecklingsledare på kommunen och mycket annat. 

Hur är det att styra upp en byggarbetsplats?

Det är roligt med mycket tempo och snabba beslut. Det gäller att ligga så många steg före som möjligt så man kan planera och förbereda på bästa sätt. 

Vad är svårt/lätt just här?

Att veta vad som händer innan det händer så att säga. Det gäller att tänka i flera steg och ändå vara beredd på ett helt annat scenario. Bilar kan komma samtidigt och vi har ofta en eller flera grindar blockerade vilket leder till att vi ibland behöver använda samma grind som in- och utfart.

Hur kan en typisk dag se ut?

Det är ofta en hel del att få ihop redan på morgonen. Grindar ska vara fria för passage. Extra fordon anländer som ska arbeta på bygget under dagen, exempelvis kranbilar och teleskoplastare. Det är många som aviserar sin ankomst så man behöver se till så fordonen kommer in i rätt tid och få tag på de som ska ta emot transporterna. Dessa behöver sedan koordineras med maskinerna på plats. Det är ofta folk som ringer om olika leveranser eller frågor om LogNet, så jag använder telefonen väldigt mycket i mitt arbete. Jag rekar området och kollar av om det har skett någon förändring och pratar med entreprenörer för att hela tiden har koll. Sen rullar dagen på med en del möten, planeringen för kommande transporter för att ta tillvara allas önskemål. 

Den ena veckan är inte den andra lik. Det är hela tiden nya moment och faser i ett bygge.

 

Text:
Måns Löfgren, SkyBlueMedia