Vi ska förändra byggbranschen! Är du med?

Det närmaste decenniet behöver det byggas i Sverige. Mycket. Miljonprogramhusen sjunger på sista versen, befolkningen växer och städerna förtätas. Stora infrastrukturprojekt och nya bostäder behövs för att ta Sverige mot framtiden. Det här är såklart en het politisk fråga – men framförallt är det en gigantisk utmaning för hela byggbranschen. Det är här vi ser att vi kan göra skillnad.

Vi vet alla hur det ser ut. Ledtiderna för att bygga är långa, det är svårt att bemanna projekten när trycket är hårt, och då stiger totalkostnaderna för att bygga. Dessutom ökar hela tiden insikten om byggindustrins miljöpåverkan. Branschen har helt enkelt en hel del att bita i.

Genom att skaffa sig kunskap om logistiksituationen och tänka efter före, blir det möjligt att ta kontroll över både helhet och detaljer. Först då går det att samordna och utnyttja resurserna på ett mer ansvarsfullt sätt – och det i sin tur leder till minskad tidsåtgång, mindre miljöpåverkan och säkrare arbetsmiljö.

Låt oss göra en jämförelse. Idag byggs ingenting utan att funktion och form på förhand är bestämt i detalj – arkitekten har en självklar roll. Men det är inte lika vanligt att man analyserar och planerar exakt hur ett stort byggprojekt ska gå till rent logistiskt.

På Bygglogistik startar vi med det stora perspektivet – vi planerar, strukturerar och bryter ned allt i detaljlösningar. När vi är klara vet vi exakt när varje leverans ska komma till bygget för att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt. Sen tar vi hand om logistikentreprenaden och ser till att det genomförs enligt plan. Och vår Logistikpatrull ser till att allt material står på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer för dagen. Effektivt och bra för både miljö och arbetsmiljö.

Så här vill vi hjälpa byggbranschen mot en smartare och mer hållbar utveckling.

Vill du vara med?