KONTAKT
HUVUDKONTOR
ULLEVIGATAN 19
411 40 GÖTEBORG
TEL: 031-88 78 50
Niklas Fogelman
Intransportansvarig Sverige
Edvin Ward Gustavsson
Intransportansvarig Väst
Robert Lassila
Försäljningschef
Emil Jonasson
Affärsutvecklingschef
Patrik Lindgren
Affärschef
Samuel Lindén
Marknadschef
Anders Ekroth
Teknikchef
Jens Malmberg
Kvalitetschef
Johan Karlsson
IT-ansvarig
Pierre Nyberg
HR-chef
Urban Wallin
VD
Anette Söderström
Ekonomichef
ULLEVIGATAN 19
411 40 GÖTEBORG
ORG: 556542-5104
faktura@bygglogistik.se