KONTAKT
HUVUDKONTOR
ULLEVIGATAN 19
411 40 GÖTEBORG
TEL: 031-88 78 50
Niklas Fogelman
Intransportansvarig Sverige
Edvin Ward Gustavsson
Intransportansvarig Väst
Robert Lassila
Försäljningschef
Emil Jonasson
VD
Daniel Svensson
Försäljningsansvarig syd
Patrik Lindgren
Affärschef
Emelie Ekelund
HR-Ansvarig
Samuel Lindén
Marknadschef
Anders Ekroth
Teknikchef
Anette Söderström
Ekonomichef