KONTAKT
HUVUDKONTOR
ULLEVIGATAN 19
411 40 GÖTEBORG
TEL: 031-88 78 50
Niklas Fogelman
Intransportansvarig Sverige
Edvin Ward Gustavsson
Intransportansvarig Väst
Charlie Stewart Hagstöm
Intransportansvarig Syd
Robert Lassila
Försäljningschef
Daniel Svensson
Försäljningsansvarig syd
Mika Repo
Försäljningsansvarig Öst
Patrik Lindgren
Affärschef
Nicitha Ihrström
Bygglogistikkonsult
Lovisa Wallin
Bygglogistikkonsult
Malin Karlsson
HR-Ansvarig
Samuel Lindén
Marknadschef
Anette Söderström
Ekonomichef
Emil Jonasson
VD