KONTAKT
HUVUDKONTOR
ULLEVIGATAN 19
411 40 GÖTEBORG
TEL: 031-88 78 50
Niklas Fogelman
Intransportansvarig Sverige
Edvin Ward Gustavsson
Intransportansvarig Väst
Robert Lassila
Försäljningschef
Daniel Svensson
Försäljningsansvarig syd
Emil Jonasson
VD
Patrik Lindgren
Affärschef
Samuel Lindén
Marknadschef
Anders Ekroth
Teknikchef
Jens Malmberg
Kvalitetschef
Johan Karlsson
IT-ansvarig
Pierre Nyberg
HR-chef
Anette Söderström
Ekonomichef
ULLEVIGATAN 19
411 40 GÖTEBORG
ORG: 556542-5104
faktura@bygglogistik.se