Tele2 Arena

Nybyggnation av multiarena

Tele2 Arena räknas idag som en av världens främsta multiarenor, men byggnationen och vägen dit har varit kantad av utmaningar. Byggets storlek och byggarbetsplatsens speciella läge ställde till exempel höga krav på logistikplaneringen. Genom att anlita Bygglogistik försäkrade sig totalentreprenören Peab om att projektet höll ett jämnt leveransflöde hela vägen från start till mål.

Bakgrund: Ny arena med utmanande läge

Att bygga stort i en storstad är en alltid en logistisk utmaning. Att bygga en ny multiarena på en extremt trång byggplats är inte direkt enklare. Det fick Peab erfarara när bygget av Tele2 Arena startade 2010. Inträngd mellan Globen, en shoppinggalleria, Slakthusområdet och en 8-filig motorväg ställde bygget höga krav på en genomtänkt och samordnad logistikplanering. Mycket högre än vad någon i projektet hade kunnat förutse.

– När vi introduceras till projektet hade varken Peab, beställaren eller konstruktörerna greppat byggets komplexitet än, säger Urban Wallin, VD på Bygglogistik. I alla fall inte när det kom till logistikens omfattning.

– Våra konsulter räknade på det och kom bland annat fram till att det skulle befinna sig över 1000 yrkesarbetare på byggarbetsplatsen under vissa perioder. 1000 personer som alla skulle ta sig till och från jobbet, varje dag. Många med bil och i behov av parkeringsplatser. Vi gjorde även beräkningar på antalet in- och utleveranser av byggmaterial. Med alla aktörer inräknade skulle det landa på över 100 000 in- och uttransporter. Det blir mellan 500 och 1000 leveranser i veckan!

Byggets speciella begränsningar ställde även till det på andra sätt. Hur skulle man till exempel få projektets olika entreprenörer att samarbeta på en så liten yta? Eller undvika att Globens evenemang och de andra omkringliggande verksamheterna stördes av byggnationen?

Vårt uppdrag: Totalt samordningsansvar

För att besvara frågorna anlitades Bygglogistik, som fick det totala samordningsansvaret för logistiken under hela byggprocessen – från logistikanalysen och logistikentreprenaden till materialhanteringen.

Eftersom ytan på byggarbetsplatsen var så begränsad blev planeringen av transporterna till bygget ännu viktigare. Under logistikentreprenaden tillsattes därför en mängd befattningar: logistikansvarig, leveransplanerare, arbetsledare, mottagningskontrollanter och grindvakter, som tillsammans samordnade leveranserna inom och till byggområdet.

Alla intransporter planerades i Lognet

För att säkerställa ett jämnt leveransflöde utan köer och väntan användes Bygglogistiks egenutvecklade leveransplaneringssystem LogNet. Där kunde leveransplaneraren boka in samtliga leveranser till rätt grind och rätt kran.

– I LogNet kan alla på bygget se kommande veckors leveranser och exakta tidpunkter för när de ska ske, berättar Urban Wallin. Målet är att alla beställare, entreprenörer, leverantörer, chaufförer, truckförare och kranförare ska känna till vad som händer och när. En kranförare kan till exempel använda sin smartphone för att se när nästa leverans som behöver lyft kommer, och sparar tid genom att då finnas på plats.

Leveranserna fördelades jämnt över hela dygnet

LogNets smarta bokningssystem öppnade även upp för att styra leveranserna till bestämda tider. Istället för att som i vanliga fall behöva hantera alla intransporter mellan 8 och 11 på förmiddagen kunde leveranserna fördelas jämnt över hela dygnet. Tyngre material så som brefabricerade betongelement, schakt och stål behövde även fortsättningsvis levereras in på bygget under dagtid. Resterande in- och uttransporter hanterades av Logistikpatrullen efter klockan 16, när de ordinarie byggnadsarbetarna gått hem för dagen. Genom att schemalägga merparten av intransporterna på kvällen eller natten försäkrade man sig om att alla resurser nyttjades på bästa sätt – samtidigt som yrkesarbetarna kunde sätta igång och arbeta direkt när de kom till jobbet morgonen därpå. 

Resultat: över 100 000 leveranser till rätt plats, i rätt tid

Bygglogistik ansvarade för logistikflödet på byggarbetsplatsen från augusti 2010 till juli 2013. Genom kompetent personal och samarbetet med Logistikpatrullen lyckades man koordinera över 100 000 leveranser av byggmaterial till rätt plats, i rätt tid.

– Det här var vårt dittills största byggprojekt någonsin, säger Urban Wallin. Det trånga läget och byggets komplexitet gjorde det även till vår dittills största utmaning. Men vi lyckades med vårt uppdrag – att hålla ett så jämnt flöde av transporter som möjligt, utan köer och förseningar.

Och även om byggprocessen dit varit krokig var det ingen som tvivlade på slutresultatet: när Tele2 Arena invigdes i augusti 2013 var det många som pratade om den som en av världens mest moderna multiarenor. Året därpå fick Tele2 Arena dessutom internationell uppmärksamhet som förstapristagare i tävlingen Årets arena – före världsarenor så som Madison Square Garden i New York och Wembley i London. Med plats för 40 000 sittplatser under konserter eller 30 000 sittplatser under idrottsarrangemang utgör den idag ett välkommet inslag i Sveriges arenautbud.