Framtidens Universitetssjukhus i Linköping

Bygglogistik som räddar liv

Framtidens Universitetssjukhus i Linköping är ett av Östergötlands största byggprojekt någonsin. Projektet består av flera olika etapper som ska samsas på sjukhusområdet i ett helt decennium. Bygglogistik har fått ansvaret att samordna logistiken på och omkring byggarbetsplatsen under etapp 1. Genom en välplanerad logistikprocess har den befintliga vården kunnat fungera precis som vanligt, mitt under det pågående bygget.

Utmaningen: Säkra vårdbehovet

Att bygga nytt i en fungerande vårdmiljö är en stor utmaning. Det gäller inte minst för ett så stort projekt som Framtidens US i Linköping. 66 000 kvadratmeter nybyggnation och en beräknad totalkostnad på 3,8 miljarder gör det till länets i särklass största byggprojekt. Under 11 år ska hundratals underleverantörer och tusentals byggleveranser samsas på platsen, samtidigt som sjukhusets vanliga verksamheter måste kunna flyta på precis som vanligt.

– När vi fick uppdraget från Landstinget i Östergötland och NCC Construction Sverige handlade det framför allt om att säkra vårdbehovet på platsen. Att stänga av vägar går kanske bra i annat projekt, men här är det inte ens ett alternativ. Ambulanser och vårdpersonal måste kunna ta sig fram obehindrat. Det handlar om liv, säger Urban Wallin, VD på Bygglogistik.

Yttre- och inre logistikanalys

För att minimera påverkan på den ordinarie vårdverksamheten fick Bygglogistik ansvaret att genomföra en yttre och en inre logistikanalys. I den yttre analysen kartläggs sjukhusets befintliga logistikbehov (som ambulans- och varutransporter), medan den inre logistikanalysen fokuserar på själva bygget (till exempel hur alla ytor på byggarbetsplatsen kan utnyttjas så effektivt som möjligt). Urban Wallin understryker vikten av att genomföra en ordentlig logistikanalys så tidigt som möjligt i projektet:

– Under sådana här komplexa byggen tjänar alla på att ta in en partner som tänker rätt redan från början, och som sedan kan följa upp det jobbet allt eftersom bygget fortsätter. Här visste beställarna att de behövde en partner som kunde ta ansvar hela vägen från start till mål.

Totalt samordningsansvar

Efter den inledande analysen fick Bygglogistik därför även det totala samordningsansvaret under projektets logstikentreprenad. Nu handlade det om att genomföra det man hade kommit fram till under tidigare steg. Det vill säga att upprätthålla ett jämnt leveransflöde under hela byggprocessen – utan störningar på omgivningen. 

För att samordna leveranserna på bygget tillsattes en logistikansvarig, en leveransplanerare, mottagningskontrollanter och grindvakter. Med hjälp av Bygglogistiks egenutvecklade leveransplaneringssystem LogNet såg de till att alla leveranser kom in i rätt mängd, på rätt plats och i rätt tid.

Checkpoint och intransporter efter kl. 16

Projektets speciella omständigheter gjorde även att Bygglogistik upprättade en så kallad Checkpoint utanför själva sjukhusområdet, dit samtliga in- och utleveranser hänvisades. Tack vare ett nära samarbete med­ Logistikpatrullen kunde merparten av byggmaterialet transporteras in till byggarbetsplatsen efter ordinarie arbetstid. Det är en lösning som Bygglogistik förespråkar i alla projekt, inte minst där det ställs höga krav på effektivitet och lönsamhet.

– Genom att lägga intransporterna efter klockan 16 ser vi till att utnyttja fler av dygnets timmar, samtidigt som byggnadsarbetarna slipper ägna tiden åt att vänta eller leta efter material när de kommer till jobbet morgonen efter. Det är ett upplägg som alla tjänar på, menar Urban Wallin.

Resultatet: En mer effektiv bygglogistik och en fungerande vård

Att säkerställa vårdens befintliga verksamheter parallellt med byggnationen visade sig bli en stor utmaning, men tack vare att Bygglogistik kom in tidigt i processen kunde eventuella problem förhindras redan innan de uppstod. Trafiken till och runt sjukhusområdet har flutit på enligt plan och vården har fortsatt att fungera precis som vanligt, med ambulanser, varutransporter, vårdpersonal och patienter så gott som ostörda.

Samtidigt som vårdbehovet har tryggats har en mer effektiv bygglogistik resulterat i både ekonomiska och byggtekniska fördelar. Tydlig leveransplanering och en genomtänkt samordning på byggarbetsplatsen har till exempel hjälpt till att hålla projektet inom den förhållandevis snäva tidplanen. Flera av de nybyggda lokalerna blev inflyttningsklara i slutet av 2016, och resten av Framtidens US Etapp 1 beräknas färdigställas till sommaren 2017.