Kungsbron

Nyproduktion av kontorshus i centrala Stockholm

Logistikansvarig på plats med ansvar för att en effektiv logistik kan upprätthållas utifrån överenskommen Logistikanalys. Alla leveranser till byggarbetsplatsen (cirka 13.000 st enligt beställarens beräkningar) föranmäles till den Logistikansvarige. Detta läggs in i vårt system och kommuniceras ut till alla berörda parter.

Den logistikansvarige planerar för de, så gott som, dagliga kvällsaktiviteterna av materialintransporter. Planeringen avslutas med en överlämning till arbetsledaren i Logistikpatrullen som ser till att materialet hamnar på överenskommen plats inne på planen. Medverkar på byggmöten, en gång per vecka då alla ledande montörer medverkar. Den logistikansvarige ser till att avfallshanteringen fungerar. Även denna hantering sker utanför byggets ordinarie arbetstid.