Triangeln i Malmö

Leveransplanering i världsklass

Hur bygger man effektivt mitt i centrum, utan att reta upp grannarna? Det är en fråga som många byggherrar har brottats med genom åren, och som i och med förtätningen av våra städer bara blir viktigare och viktigare. Enligt Bygglogistik ligger svaret i timingen av byggleveranserna – en uppgift som kan verka lätt på pappret, men som i praktiken kräver noggrann logistikplanering. Det gällde inte minst under ombyggnationen av kvarteret Triangeln i Malmö.

Bakgrund: Att bygga i en tät stadsmiljö

2010 fick Vasakronan och NCC Construction Sverige ansvaret att bygga en ny galleria med bostäder, kontor och shopping i kvarteret Triangeln i centrala Malmö. Om- och nybyggnationen uppgick till en yta av sammanlagt 36 000 kvm. Ett innerstadsprojekt av den omfattningen skulle komma att ställa stora krav på logistiksamordningen. Den trånga stadsmiljön innebar till exempel få lagringsmöjligheter i anslutning till byggarbetsplatsen.

– Det fanns nästan inte någon möjlighet att lagra leveranserna i närheten, säger Urban Wallin på Bygglogistik. Att frakta in byggmaterialet i tid och otid och sedan dumpa det under presenningar ute på byggarbetsplatsen, som vissa leverantörer fortfarande gör på många projekt i Sverige idag, det fungerar bara inte.

Precis som vid alla innerstadsprojekt handlade utmaningen även om att visa hänsyn till omkringliggande verksamheter. I det här fallet inkluderade det bland annat den närliggande citytunnelstationen Triangeln, där uppskattningsvis 40 000 resenärer passerar in och ut varje dag.

Vårt uppdrag: Totalt samordningsansvar

För att lösa uppgiften anlitade NCC Bygglogistik, som började med att genomföra en logistikanalys och därefter fick det totala samordningsansvaret under hela logistikentreprenaden. En logistikansvarig och en mottagningskontrollant tillsattes och fick fullt mandat att sköta materialflödet på bygget. Under hyresgästanpassningen av gallerian utökades uppdraget även med en logistiksamordnare.

Lognet och materialhantering på kvällen

För att hålla ett jämnt leveransflöde till byggarbetsplatsen användes LogNet, Bygglogistiks egenutvecklade leveransplaneringssystem. Eftersom det var tight om både tid och lagerplats var det extra viktigt att byggmaterialet kunde lyftas in på bygget direkt efter leverans.

– Det låter lätt, men för att få till den just in time-logistiken krävs det noggrann planering. Då är LogNet väldigt tacksamt att arbeta med, det gör det enklare att synkronisera alla underleverantörer och samordna deras transporter, säger Urban Wallin.

Som ett led i att effektivisera leveranserna planerades materialhanteringen in på kvällen, efter ordinarie arbetstid. Till sin hjälp anlitade Bygglogistik Logistikpatrullen för att transportera in det byggmaterial som skulle användas på byggarbetsplatsen dagen efter.

– Vi ser det som en win-win för alla parter, säger Urban Wallin. Studenterna i Logistikpatrullen uppskattar extraknäcket och möjligheten att få in en fot i branschen, samtidigt som arbetarna på bygget uppskattar att få rätt material levererat till rätt plats.

Resultat: Allt klart enligt tidplan

Byggnationen av Kvarteret Triangeln kunde färdigställas enligt tidplan 2014. Tack vare Bygglogistiks logistikplanering kunde störningarna på förbipasserande och omkringliggande verksamheter minimeras, samtidigt som man lyckades hålla byggleveranserna just-in-time.

Det nära samarbetet mellan Bygglogistik och NCC Construction Sverige har resulterat i 12 000 m² ny galleria, 4 600 m² nya kontorslokaler, 190 nya bostäder, p-garage i två plan och en underjordisk lastgata för varuleveranser. Området där det tidigare låg en tom parkeringsplats sprudlar nu av liv och rörelse och på sikt beräknas det röra sig över 100 000 personer på platsen.