Bostad

Kista torn

JM uppför just nu Stockholms högsta bostadshus i Kista. Projektet omfattar 266 lägenheter och den högsta byggnaden blir hela 120 meter hög. Att sköta logistiken på höga byggnader är egentligen inte så komplicerat. Det handlar främst om att hålla hissarna fria från material under dagtid så att yrkesarbetarna smidigt kan transportera sig mellan våningarna. Den största utmaningen är oftast den ofta mycket begränsade ytan som finns tillgänglig runt huskroppen. Här gäller det att planera alla leveranser, då kommer LogNet väl till pass!