Framtidens Universitetssjukhus i Linköping

BYGGLOGISTIK PÅ LIV OCH DÖD – ETAPP 2

Framtidens Universitetssjukhus i Linköping är ett av Östergötlands största byggprojekt någonsin. Genom en välplanerad logistikprocess signerad Bygglogistik har den befintliga vården kunnat fungera precis som vanligt, mitt under det pågående bygget. Etapp 2 har varit i full gång ett tag, och vår Logistikansvariga och Leveransplanerare på plats ser detta som ett gott exempel på ett lyckat projekt.

Målet: Ostörd daglig verksamhet

Under etapp 2 sker stora ombyggnationer invändigt av huvudblocket, men även andra hus i området påverkas. Lokalerna är dåliga, och många kommer behöva flytta runt under renoveringstiden. Bygglogistik har i detta skede hand om intransporten av byggmaterial. Vår Logistikansvariga och Leveransplanerare på plats ansvarar för både den långsiktiga och dagliga styrningen och samordnar och koordinerar alla leveranser. Sedan lämnas det över till Logistikpatrullen som kommer efter byggarbetarna gått hem för dagen och tar in materialet, ställer det på rätt plats och sköter resthantering, alltså tömmer de avfallskärl som finns placerade runt om bygget.

 

Framtidens Universitetssjukhus i Linköping, etapp 2

 

De som jobbar på sjukhuset använder korridorerna mycket och det rör sig alltid många patienter och gäster i området. Att Bygglogistik funnits på plats under hela byggtiden har resulterat i att sjukhusets dagliga verksamhet kunnat fortgå precis som vanligt, utan att störas av de stora byggnationerna.

– Det är såhär vi vill ha det på ett projekt, rent ordningsmässigt. Ett gott exempel på ett lyckat projekt, säger Nicitha Ihrström, Bygglogistiks Logistikansvariga på plats.

”Tid och budget har hållits väldigt bra med tanke på projektets storlek”

Även bygglogistikgruppen på Linköpings Universitet har följt projektet och kan se vilka effekter logistiksamordningen gjort.

– Det var Region Östergötland som tidigt insåg värdet av att få logistiken att funka. Både på grund av att de inte ville betala massa pengar i onödan, eller få skenande kostnader, men också på grund av att när man bygger ett sjukhus får man inte stoppa ambulanser och pågående verksamhet, säger Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid LiU. Att kunna “spela det kortet” för att kunna driva igenom ett logistikarbete tror jag var ganska nyttigt i det fallet. Det fanns liksom ingen som kunde argumentera emot det faktum att vi inte kan riskera att människor dör på grund av dålig logistik. När man sedan rullade ut logistiklösningen säkerställde man sjukhusets verksamhet samtidigt som man fick positiva effekter på kostnader och förmågan att hålla tidsplanen.

– I takt med att allt rullat på och man har sett effekterna har fler och fler blivit positivt inställda, fortsätter han. Nu när man är inne i fas 2 av projektet så rullar det på bättre och bättre, tycker jag det verkar som. Det är väl ett exempel på att det funkar. Dels har inga ambulanser blivit stoppade under tiden Bygglogistik har varit på plats. Och sen har tid och budget hållits väldigt bra med tanke på projektets storlek – och det är ju inte så ofta det händer!

Kommunikation är nyckeln

Nicitha Ihrström lyfter upp kommunikation som en viktig del i att det flutit på så bra.

– Att bygga personliga och goda relationer med de du jobbar med är A och O i det här yrket. Att vi syns, finns och kommunicerar med byggarna som jobbar här har underlättat för alla inblandade. Sen skulle jag säga att uppföljning också är en jätteviktig del. Att följa upp ordentligt, se hur allt gick, vad som blev bra och vad som blev mindre bra – det får man inte slarva med.


Vill du veta mer om hur vi jobbar för lyckade logistikprojekt? Läs allt om våra tjänster här.