Skaraborgs sjukhus

Miljardprojekt i Skövde

Västra Götalandsregionen gav klartecken för projektet sommaren 2018 och för den byggnation som nu pågår för fullt väster om det befintliga sjukhuset i Skövde. Projektet sker med utökad samverkan sk. partnering* där Västfastigheter är beställare och ByggDialog är generalentreprenör. Det skall bli två byggnader som länkas samman på mitten av det som kommer att fungera som sjukhusets nya akutmottagning. I sjukhusets närområde bor cirka 266 000 personer fördelade på 15 kommuner och utbyggnaden ökar sjukhusets nuvarande yta med ca. 35%. Sjukhuset har helt enkelt växt ur sina lokaler. 

Ordning på inleveranserna med Bygglogistik

Det är ett stort och komplext projekt, eftersom byggnationen innefattar allt ifrån akutmottagning och ambulansintag till operation och psykiatribyggnader. Det gör att det kommer att krävas mycket god planering och samverkan mellan byggprojektets aktörer ihop med sjukhusets verksamheter. ”Då kommer vår logistiklösning med LogNet och intransporter med Logistikpatrullen väl till pass. Det är just vid den här typen av projekt som bygger på partneringprincipen, som det blir så mycket enklare och mer kostnadseffektivt att arbeta med bygglogistiken så här”, berättar Urban Wallin – VD på Bygglogistik  

 

*) Partnering (utökad samverkan) är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherre, konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Partnering ställer särskilda krav på öppenhet och förtroende mellan parterna.  

 

Bild:
Semrén-Månsson

Text:
Måns Löfgren, SkyBlueMedia