Lysaker Park

Om- och nyproduktion av kontorshus i Lysaker, Oslo

Bygglogistik knep uppdraget att ta hand om logistiken för om- nyproduktionen av ett stort kontorshus i Lysaker Park, Oslo. Byggnaden, som skulle husera försäkringsbolaget Storebrands huvudkontor, var lång (en halv kilometer) och ytorna kring huset begränsande. En utmaning!

Men med en Logistikansvarig på plats kunde logistiken skötas effektivt utifrån den överenskomna Logistikanalysen. Alla leveranser till byggarbetsplatsen föranmäldes till den Logistikansvarige, och detta lades in i vårt system LogNet och kommuniceras ut till alla berörda parter. Den logistikansvarige planerade för materialintransporterna som skedde under kvällstid.

I entreprenaden ingick även fyra stycken logistikservicearbetare, som arbetade under byggets ordinarie arbetstid, och vars arbete planerades av den Logistikansvarige. Deras arbete bestod i att ta emot och lossa föranmälda leveranser, kontrollera godset, genomföra fuktmätningar och dokumentera avvikelser. En av dessa fyra hade som huvudansvar att se till att in- och utpasseringskontroll fanns så att skyddsombud hela tiden visste vilka och hur många som befann sig på arbetsplatsen. (Motsvarande ID-06 i Sverige).