Ebbepark i Linköping

Bygglogistik och Cramo säkrar logistiken när Linköpings nya stadsdel tar form

Mitt i Linköping byggs en helt ny stadsdel – Ebbepark. Här ska dynamiska miljöer för entreprenörskap, forskning och innovation samsas med boende och stadens sociala liv. Totalt ska det byggas 700 nya bostäder och lokaler till en storlek av 75 000 m2. Eftersom området ligger mitt i staden mellan centrum, universitetet och Science Park Mjärdevi ställs krav på en genomtänkt logistik. Bygglogistik tillsammans med Cramo har på uppdrag av Sankt Kors fått ansvar för hela logistikflödet. Vi tog ett snack med Nicitha Ihrström, Bygglogistiks logistikansvariga på plats, om de logistiska utmaningarna och Bygglogistiks roll i projektet.

Hej Nicitha! Vad är de logistiska utmaningarna i Ebbepark-projektet?

– Projektet Ebbepark är uppdelat i fyra kvarter mitt i centrala Linköping, där alla kvarter har olika byggstart. Gatorna är trånga och vi räknar med att få ca 80 000 leveranser under projektets gång. Samtidigt ska många företag jobba i parken under byggtiden och kunna ha en fungerande vardag. Dessutom finns det många känsliga verksamheter här, exempelvis djursjukhus, skola och vårdcentral. Det gör att det är många människor, i alla åldrar, som dagligen rör sig i området. Den viktigaste uppgiften för oss blir därför att minimera byggprojektets påverkan på omkringliggande verksamheter, och göra parken säker för alla som rör sig i den – samtidigt som bygget kan flyta på utan avbrott.  

Hur skulle du beskriva Bygglogistiks uppdrag?

– Vi ska tillsammans med Cramo se till att bygget flyter på utan logistiska störningar. Vårt uppdrag handlar om se till att alla transporter bokas in i vårt leveransplaneringsverktyg LogNet, kommer fram på avtalad tid och till rätt lossningsplats. Vi är även med och planerar arbeten i parken så att de inte stör företagens verksamheter eller påverkar säkerheten för besökarna. Samtidigt ansvarar vi för att rondera skalskyddet så det alltid är helt och ser bra ut. I senare skeden kommer vi jobba mer med byggets intransporter och ta in stomkompletteringsmaterial på kvällarna med hjälp av vår logistikpatrull. Som vi brukar säga, se till att “ ha bordet dukat kvällen innan” för att effektivisera byggprocessen och minska väntetiden för yrkesarbetarna.

 

Bygglogistik och Cramo säkrar logistiken när Linköpings nya stadsdel tar form

 

Hur upplever du att samarbetet med de andra entreprenörerna har fungerat hittills?

– Bra! Projektledningen har varit glada att vi är på plats. Det är skönt att vara på plats tidigt i projektet, att vi får komma in med logistikperspektivet redan på ett planeringsstadie och får möjligheten att etablera en bra relation med företagen i parken. De entreprenörer som är på plats tycker det är trevligt att vi finns här, och vi har redan bra kontakt med kommande entreprenörer sedan tidigare projekt.

Vad händer i projektet just nu, och vad är nästa steg?

– Just nu är läget stabilt. Vi började gjuta en del av bottenplattan i det första arbetsområdet i onsdags (vecka 16), och har nyligen etablerat en checkpoint. Nästa steg är att öppna checkpoint i skarpt läge, vi väntar bara på grindar in till arbetsområdet Verkstan från Checkpoint. På checkpointen kommer vår mottagningskontrollant Joakim Brändewall jobba mer operativt och se till att rätt leverans kommer till rätt plats, med rätt mängd och i rätt tid.


Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Patrik Lindgren, affärsansvarig, på patrik.lindgren@bygglogistik.se eller 0739-72 15 79. Eller läs mer om byggnationen på Ebbeparks webbplats