Byggprojektet Bottnarydsskolan och tillhörande idrottshall har sina logistiska utmaningar

Nya Bottnarydsskolan och tillhörande idrottshall är ett byggprojekt som sker inom ett befintligt skolområde. Den nya skolan är dimensionerad för 250 elever och kommer att inkludera moderna undervisningslokaler, ett tillagningskök, två matsalar och en fullstor idrottshall anpassad för både skolans behov och lokalt föreningsliv.

Särskilt fokus på barnens säkerhet och behov

Alla projekt har sina logistiska utmaningar. Men att bygga en skola på ett befintligt skolområde ställer extra stora krav. Vi på Bygglogistik fick möjligheten att bidra med vår tekniska expertis, med särskilt fokus på barnens säkerhet. Genom en detaljerad planeringsfas har vi effektivt koordinerat byggarbetets olika faser för att garantera säkra och störningsfria områden för barnen, samtidigt som entreprenören ska kunna bygga och riva enligt plan.

Utmärkande för projektet var de utmaningar som innebar att ta fram en plan som tillåter att verksamhetsytor kan hållas öppna och funktionella under entreprenadtiden. Ett centralt element i projektets logistikplanering var att prioritera barnens behov och från det perspektivet upprätta tidsplaner och arbetsplatsdispositionsplaner (APD-planer).

 

Arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn var av stor vikt

Vår erfarenhet från detta projekt pekar på vikten av att bredda synsättet utöver traditionella mått som produktionstakt och kostnadseffektivitet. Vid planeringen av bygglogistiken lades stor vikt vid arbetsmiljön, säkerhet för alla inblandade och miljöhänsyn. Tidiga och genomtänkta logistikbeslut spelade en avgörande roll för en smidig och effektiv byggprocess.

Vi tackar Jönköpings kommun för förtroendet att få vara med och upprätta skedesanpassade APD-planer redan innan upphandling av projektets entreprenörer. Ett vinnande koncept!

 

Bildkälla: Tengbom