Citybanan, etapp Norrströmstunneln

Ett unikt projekt i en unik miljö

En tvåspårig tågtunnel och flera nya pendeltågsstationer, 40 meter under den mest exploaterade marken i Europa. Låter det komplicerat? Det är det – byggnationen av Citybanan i Stockholm är ett av Sveriges största och mest komplexa infrastrukturprojekt någonsin. När den invigs år 2017 kommer Bygglogistik ha ansvarat för logistiksamordningen under två av projektets viktigaste etapper: etapp Norrströmstunneln (på uppdrag av NCC) och etapp Odenplan (på uppdrag av Q-gruppen).

Bakgrund: Tågtunnel rakt igenom Stockholm

När Citybanan etapp Norrströmstunneln skulle påbörjas 2008 stod NCC Construction Sverige inför flera utmaningar. Etappen utgjorde nämligen den största och mest komplicerade totalentreprenaden inom hela Citybanan. En tvåspårig tågtunnel skulle dras rakt igenom Stockholms hjärta, samtidigt som en ny pendeltågsstation skulle färdigställas mitt under T-centralen.

Uppdraget bäddade för många logistiska svårigheter. Hur skulle man till exempel få ner 17 hissar och 44 rulltrappor i marken? Eller samordna de 60 000 lastbilsslass som skulle krävas för att frakta bort sammanlagt 490 000 kubikmeter berg? Förstås utan att påverka verksamheterna ovan jord eller störa de hundratusentals pendeltågsresenärer som passerar platsen varje dygn.

Vårt uppdrag: Totalt samordningsansvar

För att kunna fokusera på kärnverksamheten valde NCC att använda sig av en extern partner för byggarbetsplatslogistiken. Valet föll på Bygglogistik, som fick det totala samordningsansvaret under hela logistikentreprenaden. En logistikansvarig, en leveransplanerare och flera mottagningskontrollanter tillsattes och fick tillsammans ansvaret att planera in- och uttransporterna från projektets olika leverantörer. Med hjälp av leveranplaneringssystemet LogNet kunde alla byggleveranser planeras och koordineras till rätt plats och i rätt tid.

Genom att därefter använda sig av studenterna i Logistikpatrullen och transportera in allt byggmaterial på kvällen, efter ordinarie arbetstid, kunde effektiviteten på hela bygget förbättras. Till exempel behövde byggnadsarbetarna inte ägna tid åt att vänta och leta efter material när de kom till jobbet morgonen därpå.

Resultat: Leverans i rätt tid, med rätt kvalitet

Tack vare att de olika aktörerna i projektet arbetade med utökad samverkan kunde etapp Norrströmstunneln levereras i rätt tid och med rätt kvalitet. Harald Sundin på Bygglogistik förklarar att kraven på samsyn och gemensamma mål under hela byggprocessen även gynnade logistiken.

– Vi fick möjligheten att bidra med vår expertkompetens inom bygglogistik redan tidigt i projektet, vilket gjorde att vi kunde planera logistikflödet tillsammans med representanter från NCC, Trafikverket och WSP. Det arbetssättet har inte bara underlättat vårt arbete, utan har även skyndat på tidplanen. 

Genom att lägga fokus på logistiksamordningen har man även lyckats förhindra störningar för resenärer och verksamheter i området.

– Som förbipasserande ska man inte märka av att man har befunnit sig bara några meter från ett av Sveriges största och mest komplexa infrastrukturprojekt någonsin. Det har hela tiden varit utgångspunkten i det här projektet, att göra byggnationen så smärtfri som möjligt för alla inblandade.