Skogomeanstalten

Bygglogistik med höga krav

Skogomeanstalten på Hisingen utanför Göteborg är en anstalt med 179 platser i säkerhetsklass 2 och 20 platser i säkerhetsklass 3. Fastigheten ägs av Specialfastigheter och hyrs av Kriminalvården. Just nu genomgår Skogome en mycket omfattande om- och tillbyggnation där kommer att ökas väsentligt fram till 2027 då anstalten blir en av Sveriges största. Serneke och Specialfastigheter har ingått ett samverkansavtal för projektet som omfattar cirka 50 000 kvadratmeter i tolv huvuddelar.

Svensk Bygglogistik har fått förtroendet att sköta logistiken i detta mycket omfattande projekt. Arbetet inleddes tidigt i projektet där vi genomförde en omfattande logistikanalys för att hitta effektiva flöden, med stor hänsyn till projektets mycket strikta säkerhetskrav. Vi har aktivt arbetat med strategiska beslut gällande turordningen för byggnadsarbeten och överlämningar av områden, vilket har varit fundamentalt för att optimera flöden och säkerställa en smidig övergång mellan olika faser av projektet. Detta har inte bara gynnat Serneke och Kriminalvården i deras interna planering, utan också bidragit till en mer strukturerad och effektiv arbetsprocess för verksamheten på anstalten.

 

Utmaning med begränsade ytor

En av de största utmaningarna vi mött har varit att hantera de begränsade ytorna runt varje byggnad inom projektområdet. Trots den utmaningen har vi genom tidig och noggrann planering lyckats utforma området på ett sätt som maximerar användbarheten av tillgängligt utrymme och stödjer en säker och effektiv arbetsmiljö.

”För de som vill implementera ett framgångsrikt logistiktänk i sina projekt, är vårt råd att prioritera logistikplaneringen från början. Jag skulle rekommendera andra entreprenörer och fastighetsägare anlita Svensk Bygglogistik för deras effektiva och pålitliga logistiklösningar som kan hjälpa till att optimera projektets prestanda.” Säger Magid Manzouri platschef på Serneke.

Vi tackar Serneke och Specialfastigheter för förtroendet i detta projekt, som har många år kvar till färdigställandet 2027. Tillsammans ska vi se till att skapa en säker och effektiv arbetsplats!

Bildkälla: Serneke