Oceanhamnen i Helsingborg

Logistikanalys och byggsamordning tar den nya stadsdelen i Helsingborg till nya höjder

Sedan januari 2018 har Bygglogistik fått förtroendet att agera logistiksamordnare för projektet Oceanhamnen i Helsingborg. På det tidigare hamnområdet utvecklas nu en ny stadsdel som kommer erbjuda allt från nya bostäder och kontor till havsbad, restauranger och handel nära vattnet. För att alla delar ska falla på plats krävs planering, samordning och en hel drös bygglogistikkompetens, vilket stadsförvaltningen och Helsingborgs stad nu har givit oss förtroendet att tillföra.

UTMANINGEN: DEN INDUSTRIELLA HAMNEN SKA FÖRVANDLAS TILL EN SPÄNNANDE STADSDEL

På det tidigare hamnområdet i Helsingborg utvecklas en ny stadsdel byggd på öar och med kvaliteter utöver det vanliga. Området kommer att komplettera stadskärnan med drygt 340 nya bostäder, kontorslokaler, parker och havsbad i spektakulära lägen. Med hjälp av en ny gång- och cykelbro kommer den nya stadsdelen förenas med Helsingborgs Centralstation, Knutpunkten.

Tack vare det centrala läget och närheten till kommunikationer spås området bli en perfekt mix mellan affärer och bostäder, företagare och privatpersoner. Parallellt med detta ska stadens VA-bolag bygga in delar av det närliggande reningsverket. Och allt händer på ett begränsat geografiskt område, nära både motorväg och en större cirkulationsplats, där flera aktörer måste samsas om ytan samtidigt.

Det finns kort sagt en hel rad utmaningar med att bygga i Oceanhamnen. Så för att minimera riskerna och nå upp till kraven på tidsplan, kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi har Helsingborgs stad givit Bygglogistik uppdraget att analysera och samordna logistiken i projektet.

 

Oceanhamnen i Helsingborg

UPPDRAGET: SE TILL ATT ALLA PARAMETRAR I PROJEKTET SYNKAR

Logistikuppdraget är uppdelat i tre delar, och vi på Bygglogistik är involverade redan från start.

I uppdragets första del, logistikanalysen, tittar vi på de övergripande förutsättningarna i projektet. Vilka är de största logistiska problemen och utmaningarna? Hur kommer intilliggande områden och trafikflöden påverkas av utebliven leveransstyrning?

I del två av projektet kommer vi i samråd med beställaren att ta fram rekommendationer för den bästa logistiklösningen för Oceanhamnen. Hur ska logistiken samordnas på ett så effekivt sätt som möjligt? Behöver man till exempel koppla på en checkpointlösning, eller är det något annat som krävs under utbyggnadsfasen?

 

Oceanhamnen i Helsingborg

Vad händer sedan?

Följ fortsättningen genom att skriva upp dig på vårt nyhetsbrev eller håll utkik i våra sociala medier.

Vill du veta mer om projektet redan nu? Läs mer om byggnationerna på Helsingborgs stads webbplats, eller kontakta vår affärsansvariga Patrik Lindgren på patrik.lindgren@bygglogistik.se