1. Logistikanalys

Tänk efter före

All effektiv bygglogistik börjar med logistikanalysen. Oavsett om du ska bygga bostäder, kontor, hotell, sjukhus eller infrastruktur så är principen densamma. Genom att analysera och planera logistiken kan du hitta en stor outnyttjad potential. Allt handlar om att tänka efter före kring hur arbetet på och runt byggområdet ska gå till och vilken utbyggnadsordning som blir effektivast. Beroende på vilken typ av byggprojekt det gäller och hur stort det är, analyserar vi både den yttre och inre logistiken.

Den yttre logistikanalysen handlar om att säkra en effektiv byggprocess med minsta möjliga påverkan på omgivningen och kringliggande verksamheters behov. Vid ett byggprojekt på eller intill ett sjukhus behöver man till exempel säkra att ambulans- och varutransporter kan ske så obehindrat som möjligt. När man bygger i hårt trafikerade miljöer måste man hitta sätt att minimera byggtransporternas påverkan på ett redan hårt ansträngt system. Det samma gäller när man bygger i miljöer som är känsliga på olika sätt.

I den inre logistikanalysen tittar vi på hur man utnyttjar både ytor, utrustning och dygnets timmar på ett sätt som gör jobbet enklare för alla som jobbar på bygget. Varje transport ska vara rätt packad så att rätt material finns på rätt plats i byggarbetsplatsen exakt när det behövs. Vi ser till att det kan hända.

 

Steg 2: Logistikentreprenaden