LOGISTIKANALYS

Tänk efter före

Är du projektledare eller platschef på ett projekt där bygglogistiken kommer att vara en utmaning? Då ska vi berätta hur du kan göra för att säkerställa framkomlighet, effektivisera flödet, öka produktiviteten och inte minst minimera riskerna i projektet.

Oavsett om du bygger för tio miljoner eller en miljard kan dess enkla steg skapa värde för dig.

  • Upprätta en APD-plan där du ritar in etablering, containrar, staket, kranar, hissar och grindar. Säkerställ att en lastbil med släp kan svänga in och runt på området.
  • Handla upp en bygghiss som är anpassad för uppgiften. Gräv ned den och asfaltera ytan framför så går materialhanteringen smidigt, året om.
  • Tag reda på den optimala hissplaceringen där hissen kan stå länge och säkerställa ett effektivt inre flöde ända fram till montageplats.
  • Se till att din ställningsentreprenör bygger en ställning där ställningsplanen livar med våningsplanen. Se också till att avlastningstornet är anpassat för hissen så att det inte uppstår några hinder.
  • Ta fram förpackningsanvisningar innan du handlar upp materialleverantörer och underentreprenörer. Då vet du vad som får plats i hissen innan projektet startar.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för en effektiv byggprocess.

Vill du veta mer?

Simon Gunnarsson

Platschef, MMB BYGG

“Bygglogistik hjälpte oss att tänka i nya banor och hjälpa oss att ligga i framkant vad det gäller bygglogistik.”

Våra tjänster