Logistik- och samordningskonsulter inom bygg

Vi skapar förutsättningar för en effektivare byggproduktion.

Med personal från oss på Bygglogistik ges ni möjligheten till ett större fokus på era byggproduktionsfrågor. Vi avlastar er produktionspersonal med kompetent och dedikerad personal som tar hand om era logistik- och samordningsfrågor samt övriga administrativa arbetsuppgifter. Detta leder till ökad effektivitet, större flexibilitet men även en bättre arbetsmiljö.

Som specialister inom Bygglogistikområdet hjälper vi er med de utmaningar som just ert byggprojekt står inför – utmana oss!

Svensk Bygglogistik har idag konsulter på stora och små byggprojekt runt om i hela landet.

Vad gör en bygglogistiker på projektet då? Här är några arbetsuppgifter som vi brukar hjälpa till med.

 • Samordning, fördelning och uppföljning av invändiga och utvändiga ytor.
 • Planera, genomföra och följa upp logistikmöten.
 • Förvaltning av APD-planen och tillhörande styrdokument.
 • Leveransplanering
 • Leveransmottagning, lossning, avvikelserapportering.
 • Samordning av ställning, hyrresurser, liftar, etablering, snöröjning.
 • Samordning av tillfälliga driftsinstallationer.
 • Samordning av resthantering.
 • Arbetsplatsintroduktioner/Inskrivning.
 • Administration av ID06.

 

Vi har bygglogistiker som kan jobba inom följande områden:

 • Logistikansvarig
 • Arbetsledare logistik
 • Logistiksamordnare
 • Leveransplanerare
 • Leveransmottagare
 • Projektlogistiker

 

Vi tillsätter även:

 • Grindvakter
 • Flaggvakter

 

Tillsammans kan vi ta fram rätt bygglogistikkompetens för ditt byggprojekt, antingen som en logistikentreprenad med en komplett stab eller som enskilda konsulter. 

Vill du veta mer?

Andreas Prans

Platschef, Åhlin & Ekeroth

“Vi fokuserar på det vi kan bäst, och Bygglogistik gör detsamma.”

Linnea Alm

Arbetsledare JM

“Det är en stor fördel att ha en kollega som kommer från Bygglogistik, fler perspektiv gör att vi fattar klokare beslut.”

Våra tjänster