2020-01-21

Platinan – med utsikt över älven

Vid Lilla Bommen i Göteborg uppför Vasakronan Platinan som kommer att ha den nya Hisingsbron som närmaste granne och erbjuda hyresgästerna utsikt över älven. Markarbetena är i full gång och i samma område utför Peab även överdäckning av E45 som ska möjliggöra bebyggelse på Götatunnelns tak. Det pågår även flera andra projekt runt området vilket medför utmaningar vad gäller logistik och transporter. Under 2021, i samband med Göteborgs 400-årsjubileum, kommer Platinan att stå klar. Det kommer att bli en profilbyggnad att tala om. Platinan omfattar cirka 60 000 kvadratmeter på 18 våningsplan med bland annat hotell, kontor, eventytor och restauranger.

Utmaningar som förenklas med LogNet

Det är stora utmaningar i området då nedsänkningen av RV 45 och den nya Hisingsbron byggs samtidigt i direkt anslutning till projektet. Det är ett oerhört komplext projekt som kräver bra samarbete mellan Trafikverket, entreprenörer och flera andra inblandade.

–Vi är stolta övar att man kommit fram till att logistiken behöver en genomtänkt logistikentreprenad från Bygglogistik som inbegriper vår lösning med intransporter och styrning via LogNet, säger Patrik Lindgren, affärschef på Bygglogistik.

 

Text:
Måns Löfgren

Bild:
Vasakronan/EGA/TMRW