Gårda Vesta

Göteborgs högsta kontorshus

I maj 2018 togs det första spadtaget. Gårda Vesta, kontorshuset i Gårda, kommer att bli Göteborgs nya landmärke. Byggnaden växer tre meter per dygn för att bli 94 meter hög och stå färdig till sommaren 2021. Den kommer att bestå av två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Totalt kommer fastigheten rymma 26.600 kvadratmeter kontor, restaurang samt garage med ett grönt torg i direkt anslutning till huset.

Bygglogistiks LogNet säkrar bygglogistiken

Gårda Vesta byggs av Peab i samarbete med Platzer och kommer bli Göteborgs första WELL Building-certifierade byggnad. WELL Building Standard är en ny byggcertifiering som helt och hållet är inriktad på trivsel och hälsa för de som vistas i byggnaden. Bygglogistik kommer att bistå med logistikentreprenad med intransporter och styrning via LogNet

– Det är alltid roligt att medverka i banbrytande projekt. Extra roligt att vi får ansvar för att även resan fram dit, själva bygget alltså, skall flyta så friktionsfritt som möjligt för byggpersonalen. Det är så vi ser vår logistiklösning – något som skall göra byggprocessen smidigare, berättar Patrik Lindgren som är affärschef på Bygglogistik.  

 

Text:
Måns Löfgren, SkyBlueMedia

Bild:
Platzer