Kontor

Kvarteret Loen, Stockholm

I Stockholms Klarakvarter skulle nya Kvarteret Loen ta form. Det centrala läget, och byggnadens höga miljömål, ställde såklart krav på logistiken.

Vi började med en övergripande Logistikanalys, för att få koll på både projektets helhet och detaljer. Sen såg vår logistikansvarige till att den analysen efterlevdes och uppdateras allt eftersom produktionen gick framåt. Alla leveranser till byggarbetsplatsen föranmäldes till den logistikansvarige, och detta lades in i vårt system och kommunicerades ut till alla inblandade. Den logistikansvarige planerade för de, så gott som, dagliga kvällsaktiviteterna med materialintransporter. Planeringen avslutades med en överlämning till arbetsledaren i Logistikpatrullen som såg till att materialet hamnade på rätt plats inne på planen.

Vi hade även en mottagningskontrollant på plats som tog emot aviseringar av gods som stämde överens med leveransplaneringen. Oanmälda eller icke inplanerade transporter avvisades från arbetsplatsen. Vidare såg han till att godset blev lossat och placerat så det inte stod i vägen till dess att Logistikpatrullen, som kommer efter ordinarie arbetstid, tog godset till montagestället. Övriga arbetsuppgifter var att informera alla inblandade parter hur logistiken och arbetsplatsen var organiserad.

På detta sätt kunde logistiken flyta på utan hinder, och nya Kvarteret Loen stod klart 2013.