J-Huset, Framtidens Akademiska

Stort projekt med smart logistik – från start till mål

Projektet Framtidens Akademiska sjukhus i Uppsala är en av de största satsningar som någonsin gjorts på Akademiska sjukhuset. Bygglogistik fick förtroendet av Landstingsservice i Uppsala län och Skanska att ansvara för logistiken kring uppförandet av den nya byggnaden J-huset. Vi var med hela vägen från från projektering till intransport.

Bygglogistiks arbete innefattade bland annat samordningsansvar med befattningar som logistikansvarig och leveransplanerare på plats, men även intransport av byggmaterial efter ordinarie arbetstid. Allt för ett effektivt och säkert bygge.

 

”Fungerar logistiken fungerar hela kedjan”

– Den stora fördelen med en välplanerad bygglogistik är att man inte stör själva byggproduktionen –  du får en helt annan effektivitet i projektet, säger projektchefen Per Welander från Skanska. Bygglogistik har stöttat oss genom hela projektet. Fungerar logistiken fungerar hela kedjan.

Med hjälp av vårt egna leveransplaneringssystemet LogNet säkerställdes leveransflödet till byggarbetsplatsen och på så sätt minimerades påverkan på sjukhusets vanliga, pågående verksamhet.

 

En miljöklassad del av Framtidens Akademiska

Den nya byggnaden kommer bli en betydande del av det Framtidens Akademiska som nu skapas och kommer bland annat innehålla 96 vårdrum, 34 mottagningsrum, 60 dagvårdsplatser och 10 operationsrum. Byggnaden ska certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, på högsta nivån guld.

 


Läs mer om det stora byggprojektet här.

Bild från White Arkitekter.

Senaste nytt
Håll dig uppdaterad