Litteraturgatan

Genom att tänka efter före skapas en levande stadsdel i Hisings Backa

Likt många andra platser i Göteborgsområdet har Litteraturgatan på Hisingen länge varit föremål för planer om utbyggnad, men då främst för spårvagnstrafik. När nu trafikkontoret kommer igång med sin utbyggnad väljer man att exploatera de parkeringsytor som finns mellan befintlig bebyggelse och vägen. Tillskottet blir ca 650 lägenheter, som ska vara stå klara till 2024.

I uppdrag av Egnahemsbolaget har Bygglogistik genomfört en logistikanalys som innefattade en optimering av de olika arbetsområdena, en planering av projektets olika delar samt förslag på en eventuell checkpoint på plats. Logistikanalysen utgick till stor del från parkeringsfrågan – det vill säga att antalet parkeringar för boende i området ska vara konstanta under hela projektets gång.


Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Patrik Lindgren, affärsansvarig, på patrik.lindgren@bygglogistik.se eller 0739-72 15 79. Eller läs mer om projektet på Egnahembolagets webbplats.