Tinnerbäckshuset/Etapp 3 på FUS i Linköping

Tinnerbäckshuset tar form – Framtidens US i Linköping inne på sista etappen

Miljardprojektet Framtidens US i Linköping är framme vid tredje och sista etappen – Tinnerbäckshuset. De gamla psykiatrimottagningarna rivs och ersätts av helt nya lokaler för vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, beroendevård, habilitering, utbildning och forskning. Precis som under tidigare etapper har Bygglogistik fått förtroendet att hantera logistiken till, på och från byggarbetsplatsen.

Tinnerbäckshuset är den tredje och sista etappen av det som kallas Framtidens US – en jätteinvestering på 4 miljarder för ett framtidssäkrat och toppmodernt sjukhus i Linköping. Byggnationen av etapp tre innefattar både rivning av den gamla psykiatrimottagningen på 11 000 kvadratmeter och 24 000 kvadratmeter nybyggnation. Allt sker mitt i sjukhusområdet, med befintlig vårdverksamhet dörr i dörr, många förbipasserande och boende i närheten. Det ställer stora krav på samordning och planering av transporter till och från bygget.

 

Framtidens Universitetssjukhus i Linköping – Etapp 3

HELHETSANSVAR MED KOLL PÅ LOGISTIKEN

För att minimera störningarna på vården och omgivningarna har Region Östergötland valt att låta en aktör gå in och ta helhetsansvaret för logistiken. Precis som under tidigare etapper föll valet på Bygglogistik.  

– Bygglogistiks roll är enkel på pappret, men svår att genomföra i praktiken – de ser till att vi har koll på våra materialflöden. Helt enkelt att det är ordning och reda på våra transporter, så att vi inte stör sjukvård och patientflöden, säger Pontus Franzén, projektledare för Tinnerbäckshuset.

LOGISTIK PÅ ETT SJUKHUSPROJEKT

Som vi har skrivit tidigare kräver sjukhusprojekt ett annat tänk än många andra byggnationer. Detta håller Pontus Franzén med om:

– Det är ju väldigt speciellt att jobba med logistik på ett sjukhus eftersom det är ganska unika logistikförutsättningar. Vi har ett sjukhus som är i drift 24 timmar om dygnet, vi har blåljustransporter, patienter och andra intressenter som kommer hit dagligen som vi måste samordna med. Och samtidigt bygger vi väldigt stora byggnader, mitt i det här tighta området.

DELAD ENTREPRENAD OCH SAMORDNADE TRANSPORTER

Att en aktör går in och tar helhetsansvaret för logistiken blir ännu viktigare då projektet byggs med så kallad delad entreprenad. Det innebär bland annat att PEAB sköter markentreprenaden, att Åhlin och Ekeroth ansvarar för grundläggning och att Strängbetong reser betongstommen. Bygglogistiks roll blir därför inte bara att ta emot leveranser, utan att samordna de olika entreprenörerna och deras leverantörers transporter till och från byggarbetsplatsen.

 

Framtidens Universitetssjukhus i Linköping – Etapp 3

Johan Börjesson, projektledare på Bygglogistik

 

– Vi är ju med och styr upp transporterna så att vi får ett jämnt flöde till och från byggarbetsplatsen, så att det inte blir kaos när alla bilar kommer samtidigt, förklarar Bygglogistiks projektledare Johan Börjesson, och fortsätter: Det är jätteviktigt med samarbete på en sådan här plats, särskilt nu när vi har flera aktörer som behöver samsas på trånga ytor.

OLIKA ETAPPER, OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Johan Börjesson har varit med även under etapp två av Framtidens US och menar att de olika etapperna alla har haft sina logistiska utmaningar:

– De olika etapperna har lite olika karaktär. I FUS etapp 2 till exempel, där jobbar vi tätt inpå befintlig vårdverksamhet och delar lokaler och kulvertar med vården. Det ställer helt andra krav på vårt arbetssätt. I etapp 3 är det snarare fokus på att få trafikleder att fungera, så att vi inte hindrar kollektivtrafiken eller blockerar viktiga amulansleder.

SNART DAGS FÖR INTRANSPORTER AV MATERIAL

Byggnationen av Tinnerbäckshuset startade under 2017 och pågår just nu för fullt. Markarbetet har varit igång sedan lite mer än ett år tillbaka och i april restes första huset. Nu till hösten börjar Bygglogistik med intransporter av material på kvällstid till huskropp ett.

Inflyttningen kommer att ske i två etapper, med första inflyttning planerad till 2021. 2024 sker nästa inflytt och det är också då som hela FUS-projektet går i mål. Efter hela 14 år av byggnationer – och många tusen transporter.


Läs mer om de tidigare projekten här:

FUS Etapp 1

FUS Etapp 2

Resultatet från etapp ett och två


VILL DU VETA MER OM PROJEKTET?

Kontakta Patrik Lindgren, affärsansvarig, på patrik.lindgren@bygglogistik.se eller 0739-72 15 79. Eller läs mer om projektet på på Region Östergötlands webbplats.