Bostad

Stapelbädden 3, Göteborg

Längst ut på Lindholmen, på ön Hisingen i Göteborg, skulle det byggas 163 nya bostäder, fördelade på 4 huskroppar.

Bygglogistik fick ett stort konsultuppdrag och var med direkt när planeringen påbörjades av entreprenören. Platschefen Magnus Nyström ville göra saker på ett nytt sätt – logistiken, både den yttre och inre, skulle vara styrande och utifrån detta planerades det hur byggproduktionen skulle drivas framåt. Utifrån planeringen och de handlingar som togs fram rörande materialvolymer, arbetsgång m.m. fick Bygglogistik lämna ett fastpris på hela intransportentreprenaden.