Kvarteret Ikonen i Linköping

Gemensam logistiklösning en given väg framåt för närliggande projekt i Linköping

Mitt i Linköping byggs en helt ny stadsdel – Ebbepark. Bygglogistik har tillsammans med Cramo fått i uppdrag av Sankt Kors att ansvara över hela logistikflödet. Den viktigaste uppgiften för oss på Bygglogistik blir att minimera byggprojektets påverkan på omkringliggande verksamheter, och göra parken säker för alla som rör sig i den – samtidigt som bygget ska flyta på utan avbrott. För att detta ska fungera har Bygglogistik även utfört en logistikanalys på detaljnivå för JMs projekt Kvarteret Ikonen, som angränsar till Ebbeparkområdet.

Komplicerat område med tät bebyggelse

Områdena Ebbepark och Kvarteret Ikonen växer så att det knakar. En ny stadsdel tar form, och målsättningen är att området ska bli en samlingsplats för såväl boende som entreprenörskap, forskning och innovation. Men när två så närliggande byggprojekt utförs samtidigt ställs också högre krav på en genomtänkt logistik, så att belastningen på omkringliggande miljöer minimeras i så stor mån som möjligt.

– Det här är en oerhört krävande miljö med tät bebyggelse, skola, kyrkogård och parker alldeles intill de båda byggprojekten, säger Anders Ekroth, teknisk konsult på Bygglogistik, och fortsätter: Med alla boende i närheten blir det en väldigt känslig fråga. Det är därför viktigt att hela området fungerar, och då blir samordning och samarbete mellan projekten en given väg framåt.

Gemensam logistiklösning

För att se till att alla pusselbitar faller på plats har Bygglogistik utfört en logistikanalys och detaljplanering av området. Detaljplanen visar på hur trafiken kan ledas på bästa sätt, men också var byggkranar och lossningszoner ska placeras. I sådana lägen kan en delad checkpoint vara den optimala lösningen, menar Anders Ekroth:

– På samma sätt som att JM vill att deras projekt ska fungera så smidigt som möjligt, är det också en strävan från Bygglogistisks och Ebbeparks håll. I ett sådant här projekt kan det därför vara smart att etablera en gemensam checkpointlösning. Det gynnar alla parter, samtidigt som det förbättrar samordningen och minimerar störningarna på omkringliggande verksamheter. En win-win-situation, helt enkelt.


Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Patrik Lindgren, affärsansvarig, på patrik.lindgren@bygglogistik.se eller 0739-72 15 79.