Folkungavallen i Linköping

Linköpings kommun tänker efter före med utförlig logistikanalys

Sedan december 2017 har Bygglogistik fått förtroendet att genomföra en logistikanalys för projekt Folkungavallen i Linköping. Den nya stadsdelen ska rymma många av stadens faciliteter – allt från simhall och skola till bostadshus och kontor – vilket ställer höga krav på planering och samordning. För att få allt att klaffa valde Linköpings kommun att genomföra en utförlig logistikutredning, vars resultat lägger grunden för alla kommande upphandlingskrav i projektet.

UTMANINGEN: FOLKUNGAVALLEN BLIR EN DEL AV INNERSTADEN

I området Folkungagatan i Linköping planeras det att byggas 700-900 nya lägenheter, fördelat över fem olika bostadskvarter. En simhall, skola med tillhörande parkering, förskola och kontor ingår också i stadens nya satsning. Tanken är att området ska öppnas upp för allmänheten och förena stadens olika delar, bland annat genom att omvandla ogästvänliga trafikleder till inbjudande stadsgator.

Projektet är omfattande: genomförandet kommer att sträcka sig över 10 år, och utbyggnaden kommer att prövas i flera olika detaljplaner. För att samordna de olika delarna i projektet och förebygga eventuella problem har Linköpings kommun genom Samhällbyggnadsnämnen valt att genomföra en grundlig logistikutredning genom LOU.

 

Linköpings kommun tänker efter före med utförlig logistikanalys

 

UPPDRAGET: ANALYSERA HUR ALLA BITAR FALLER PÅ PLATS

I december 2017 blev det klart att vi på Bygglogistik vunnit upphandlingen. Under de kommande månaderna ska vi nu göra det vi gör bäst – en logistikanalys. Eller “tänka efter före”, som vi brukar säga. I logistikanalysen kommer vi bland annat att kartlägga projektets logistiska förutsättningar och ge svar på ett antal kritiska frågeställningar. Vilka bygglogistiska problem finns i projektet? Vilken typ av samordning kommer krävas? Hur bör tidsplanen läggas upp för att optimera logistikflödet?

Utöver detta kommer vi även räkna på bemanningskurvor, persontransporter och etableringsytor, samt ta fram en APD-plan för hela området som är uppdelad i byggskeden från byggstart till projektslut. Och kanske det viktigaste av allt: ge förslag på hur man kan minimera byggprojektets och intransporternas påverkan på omkringliggande trafik och verksamheter.

 

RESULTATET: SÄKRAR ETT HÅLLBART OCH EFFEKTIVT BYGGPROJEKT

Det färdiga resultatet från logistikanalysen levereras i en rapport som kommer lägga grunden för alla kommande faser och upphandlingskrav. Allt för att säkerställa ett så hållbart, säkert och effektivt byggande som möjligt – där rätt material transporteras in i rätt mängd, på rätt plats, i rätt tid.

 


 

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Patrik Lindgren, affärsansvarig, på patrik.lindgren@bygglogistik.se eller 0739-72 15 79.

Eller läs mer på Linköpings kommuns webbplats.