H-huset i Örebro

Livsviktig logistik på utmanande ytor

H-huset är en storsatsning på Universitetssjukhuset i Örebro, med sju nya specialistkliniker och en om- och tillbyggnation för akutmottagningen. Bygglogistiks uppdrag blev att samordna logistiken runt platsen, något som såklart blir extra viktigt när det gäller ett sjukhus.

Bakgrund

H-huset är Region Örebro läns storsatsning för att vidareutveckla sjukvården på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Sju nya specialistkliniker för avancerad hjärt-, cancer- och ögonsjukvård samt en om- och tillbyggnation för akutmottagningen ska trygga vårdbehovet i regionen för många år framöver.

Byggnationen av H-huset beräknas pågå mellan 2016 och 2020, med ordinarie verksamhet igång samtidigt. Det ställer stora krav på logistiksamordningen till och från byggarbetsplatsen.

– Det är ett otroligt spännande projekt som man måste se utanför byggstaketet för att lösa, säger Therese Ellilä från Bygglogistik. Den vanliga verksamheten ska kunna flyta på, det får inte ske några misstag som kan påverka den befintliga ambulanstrafiken, samtidigt som vi har flera andra projekt och vägarbeten i området som vi måste ta hänsyn till.

Uppdraget

På uppdrag av NCC genomförde Bygglogistik en logistikanalys redan sommaren 2016. De logistiska förutsättningarna och eventuell påverkan på omkringliggande projekt kartlades noggrant. I början av 2017 fortsatte uppdraget med en logistikentreprenad. En logistikansvarig placerades ute på projektet för att se till att logistikanalysen följdes.

– Eftersom arbetsplatsen är smal och trång, med få ytor för materialhantering, var det ännu viktigare att få in logistiken tidigt i projektet, säger Therese Ellilä, logistikansvarig på H-huset sedan januari. Särskilt med tanke på att en del av bygget ligger i direkt anslutning till befintlig akutmottagning, med ambulanser som en naturlig del av trafikflödet.

En viktig pusselbit i att få de olika aktörerna att komma ihop sig har varit regelbundna samordningsmöten mellan Bygglogistik, regionen och de omkringliggande projekten.

– Det har varit ett viktigt forum för vår del. Vi ser till att få logistikfrågorna uppmärksammade, samtidigt som vi får information om kommande gatuarbeten och kan föra en nära dialog med ambulans, brandkår och projekt i närheten.

För att göra arbetet ännu smidigare används dessutom LogNet, Bygglogistiks egenutvecklade leveransplaneringsverktyg.

– Det har varit en startsträcka för vissa men det börjar rulla på nu. Alla börjar så sakteliga inse vilket bra hjälpmedel det är.

Logistikentreprenaden fortsätter fram till 2020

Under hösten 2017 stärker Bygglogistik upp logistikentreprenaden med en leveransplanerare och en mottagningskontrollant. I samband med detta startas en checkpoint i anslutning till byggarbetsplatsen, dit alla transporter till bygget kommer att hänvisas. Från och med november kommer även Logistikpatrullen att finnas på plats, där en arbetsledare och logistikarbetare får ansvaret att hantera intransporten av material på kvällstid.

Resultat

Tack vare att Bygglogistik kom in tidigt i projektet har trafikflödet kring arbetsplatsen minimerats och framkomligheten för ambulanstrafik förbättrats. Logistikanalysen och den efterföljande logistikentreprenaden har bidragit till en bättre ordning, struktur och optimering av de ytor som funnits tillgängliga.

– Nu har alla entreprenörer och leverantörer varit tvungna att tänka logistik redan från början, säger Therese Ellilä. Det har gjort väldigt stor skillnad för samordningen och flödet av transporter.