Litteraturgatan – Varierande och levande bebyggelse

”Vid påbörjandet av vårt senaste projekt valde vi att samarbeta med Svensk Bygglogistik efter att ha hört gott om deras insatser i andra projekt hos oss på Brixly. Trots viss initial osäkerhet till att prova ett för oss nytt koncept, blev resultatet av vårt samarbete en mycket positiv överraskning. Det överträffade alla våra förväntningar.”

Så beskriver Erik Jagstedt samarbetet i ”Kvarter 4” som är en del av Literaturgatan bestående av en förskola, en torgyta och 62 lägenheter med tillhörande lokaler. Byggherren är det kommunala bostadsbolaget Poseidon.

Hur skulle du beskriva Bygglogistiks arbete?

”Mycket bra! Det var ytterst pragmatisk och duktig tjänsteman som hjälpte till att övervaka och planera arbetet och fantastiskt bra folk på plats som utförde intransporten, som dessutom var exceptionellt bra på dokumentationen. Någonting som jag i min roll har en väldigt stor hjälp av.”

Vilka vinster har ni sett för projektet med vårt sätt att arbeta med logistik?

”Det var en förutsättning för att kunna hinna med projektet på den korta tidsram vi hade. Vi kunde dessutom använda hyrt material såsom bygghissar under en kortare period då dessa kunde användas optimalt på dels dagen och dels på kvällen när logistikpatrullen var på plats. Dessutom var det en möjlighet att få in materialet på rätt plats och kunna ha transporter ”Just in time” vilket var en utomordentligt god fördel att ha då vi dels hade svåra transportvägar in och dels begränsat utrymme för lagring. Dessutom är det mycket effektivare arbete för de som utför arbetet när material är exakt där de önskar redan när det kommer på morgonen.”

Om du fick ge ett tips till någon branschkollega som har ett logistiskt utmanande projekt, vad skulle du säga då?

”Om det är logistiskt utmanande avseende plats, transportvägar eller att tidsrymden är begränsad skulle jag starkt rekommendera att ta hjälp av Bygglogistik, det möjliggör tid för att fokusera på det som vi har att arbeta med samt möjliggör att ”vinna” 8 timmar extra varje dag då detta sker när ingen annan är på plats. Dessutom blir dokumentationen som lämnas efter mycket bra för vår egenkontroll.”

 

Bildkälla: Brixly