Masthuggskajen i Göteborg

Rätt logistiska förutsättningar ett måste när den nya stadsdelen Masthuggskajen växer fram

Att det byggs mycket och ska byggas ännu mer i Göteborg är ingen nyhet. Målbilden är att Göteborg ska bli en hållbar stad, både socialt och ekonomiskt, och på så sätt finnas till för fler. Inte minst området runt Masthuggskajen, där en ny stadsdel ska växa fram. Men för att staden ska kunna fungera under tiden, utan för många störningar på omkringliggande miljöer under byggprojektets gång, krävs noggrann planering där de ansvariga måste tänka efter före.

I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen kommer 1300 bostäder, 6000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell att växa fram. Målet är att skapa en plats med kontraster. Det ska vara storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt. Älvstranden Utveckling har tagit hjälp av oss på Bygglogistik för att utarbeta logistikanalyser och kartlägga de logistiska förutsättningarna för projektet. Vi kommer att titta på tillfartsvägar och alternativa utbyggnadsordningar, men också ta fram förslag på en checkpoint, se över tillgänglighet och parkeringsytor – samt värna om omgivningens och privatpersoners säkerhet under hela byggtiden.


Vill du veta mer om projektet?

Läs mer på Masthuggskajens webbplats.