Bostad

Kvarteret Längan i Örebro

Nyproduktion av kontorshus (11 våningar), bostäder (16 våningar), parkeringshus samt radhus i centrala Örebro. Logistikansvarig på plats med ansvar för att en effektiv logistik kan upprätthållas utifrån överenskommen Logistikanalys.

Alla leveranser till byggarbetsplatsen föranmäles till den Logistikansvarige. Detta läggs in i vårt system och kommuniceras ut till alla berörda parter. Den logistikansvarige planerar för kvällsaktiviteterna med materialintransporter. Planeringen avslutas med en överlämning till arbetsledaren i Logistikpatrullen som ser till att materialet hamnar på överenskommen plats inne på planen. I perioder med mycket leveranser har entreprenaden stöttats upp med en Logistikservicearbetare. Logistikansvrige medverkar på byggmöten, en gång per vecka då alla ledande montörer medverkar. Den logistikansvarige ser till att avfallshanteringen fungerar. Även denna hantering sker utanför byggets ordinarie arbetstid.