2018-06-29

Intransporter på kvällstid effektiviserar byggbranschen

Visste du att en byggarbetare i snitt ägnar så lite som 17 procent av sin arbetsdag åt värdeskapande arbete? Resten går åt till annat, som att vänta på eller bära material. En helt onödig kostnad, som dessutom drar ut på byggtiden och kostar skattebetalarna massa pengar. Men det finns en lösning. Genom att ta hjälp av en logistikentreprenör som transporterar in materialet på kvällstid kan beställaren spara både tid och pengar. Arbetsmiljön förbättras, påfrestningarna på omgivningen minskar – och samtidigt får bygg- och logistikstudenter en fot in i arbetslivet.

 

Byggbranschen har länge varit eftersatt när det kommer till effektiva produktions- och logistikflöden. Studier på ämnet visar att uppemot 41 procent av alla byggtransporter sker ad hoc, utan samordning eller planering. Det medför att yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen bara kan ägna en liten del av sin arbetsdag åt direkt värdeskapande arbete. Så lite som 17 procent enligt vissa studier. Resten av tiden äts upp av andra sysslor, som att bära eller vänta på material. Det skapar inte bara ineffektivitet och långa ledtider för det specifika byggprojektet, utan riskerar även att påverka omgivningen genom olyckor och stopp i trafiken.

 

Intransporter på kvällstid effektiviserar byggbranschenJohan Börjesson, projektledare och intransportansvarig på Bygglogistik

 

Låg mognadsgrad i byggbranschen som helhet

– Man märker att byggbranschen inte har hängt med i samma takt som andra branscher, som till exempel produktion och tillverkning, säger Johan Börjesson, intransportansvarig och projektledare på Svensk Bygglogistik, och fortsätter: Tänk dig att en arbetare som står och jobbar i produktionslinan på Volvo bara göra 17 procent effektivt arbete på en dag… Det skulle bli ganska långa ledtider!

Med en bakgrund från distributions- och produktionslogistik vet han vad han pratar om. Sedan några månader tillbaka han projektledare och intransportansvarig på Bygglogistik, som hjälper beställare av stora stadsutvecklingprojekt att samordna logistiken på och omkring byggarbetsplatsen. Idag ansvarar Bygglogistik för intransportentreprenaden i flera stora sjukhusprojekt runt om i landet, bland annat på H-huset i Örebro, Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg och Framtidens US i Linköping.

Bättre totalekonomi med bygglogistiktänk

Pontus Franzén, projektledare för Tinnerbäckshuset (etapp 3 av Framtidens US), menar att logistiken är extra viktig när det kommer till sjukhusprojekt:

– I det här projektet har vi inget val, vi måste ha bra ordning på logistiken. Vi kan inte ställa en lastbil framför akutintaget, för då riskerar patienter att dö. Det handlar om liv och död. Men jag tror man kan tjäna mycket i vanliga projekt också som inte har de här komplicerade logistikförutsättningarna. Visst, bygglogistiken blir en direkt kostnad för oss, men vi ser också att de projekt och de entreprenörer som anammar bygglogistiktänket har bättre totalekonomi rent kvadratmeterprismässigt.

 

Intransporter på kvällstid effektiviserar byggbranschenPontus Franzén, projektledare för Tinnerbäckshuset

 

Rätt kompetens på rätt plats

Att anlita en tredjepartslogistiker i större byggprojekt är dock inte helt etablerat – än. Enligt Johan Börjesson handlar det om gamla vanor som nu håller på att förändras i takt med att fler och fler yrken blir mer och mer specialiserade:

– Vissa säger att vi tar byggarbetarnas arbete när vi kör in material, men är det verkligen deras arbete? Deras jobb är ju att bygga! De har ju en specifik kompetens, och den borde de få möjligheten att använda. Att transportera in materialet kan någon annan göra.

På Bygglogistiks logistikentreprenader är det dessutom bygg- och logistikstudenter som sköter intransporten på kvällarna.

– Många studenter vill jobba extra på sidan av studierna, men har svårt att hitta en anställningsform som fungerar. Här får de jobba kvällsskift och kan själva välja hur många pass de vill ta per vecka. Dessutom får de bra arbetslivserfarenhet som är kopplad till utbildningen, och får lära sig hur en byggarbetsplats fungerar från insidan, avslutar Johan Börjesson.

 

Intransporter på kvällstid effektiviserar byggbranschen


Vill du veta mer om hur intransporter på kvällstid kan effektivisera ditt nästa byggprojekt?

Läs mer om våra logistiktjänster eller hör av dig direkt till Patrik Lindgren, affärsansvarig på Bygglogistik, på patrik.lindgren@bygglogistik.se .