Vi blir fler

Nyanställningar i Staben

Bygglogistik förstärker staben med Lars Winberg som kommer att ha hand om kontakterna i upphandlingsläget inför kommande projekt samt under projektens genomförande. Niklas Fogelman kommer att koordinera alla Logistikpatruller som börjar bli många till antalet. Johan Karlsson gör sitt Ex-jobb på Chalmers hos Bygglogistik och utvecklar funktionerna i LogNet. –”Meningen och förhoppningen är att vi, på ett bra sätt, skall kunna ta hand om den ökning av större byggprojekt som vi redan är inblandade i och de som vi kan se är på väg in”, berättar Urban Wallin, VD.

Nyanställningar i Staben

Johan Karlsson

Bakgrund: Logistikpatrullen 2015 till 2018, stor del av tiden som arbetsledare. Extragrejer som skeppare för företagsevent och vuxenseglarskola.
Ålder: 26
Uppväxt: Hammarö. (En ö söder om Karlstad)
Bor: Göteborg, Högsbohöjd
Vision inom Bygglogistik: Vill öka LogNets skalbarhet och fortsätta att utveckla LogNet och Intranätet efter att Chalmers-ex-jobbet på Bygglogistik slutförts
Roll: IT-ansvarig

Niklas Fogelman

Bakgrund: Började i Logistikpatrullen 2012 och jobbade extra som arbetsledare, för att sedan bli Intransportkoordinator på Stockholmskontoret. Efter ett par uppdrag som leveransplanerare fick jag min nuvarande tjänst som Intransportansvarig Sverige.
Ålder: 41 år
Uppväxt: Gävle, Linköping, Karlskoga och sedan -91, Stockholm.
Bor: Stockholm Hagsätra
Vision inom Bygglogistik: Att arbeta fram och implementera ett gemensamt arbetssätt för intransporter för alla våra projekt så att vi inte har några projekt utan tillhörande intransportlösning.
Roll: Intransportansvarig Sverige.

Nyanställningar i Staben
Nyanställningar i Staben

Lars Winberg

Bakgrund: Kommer från Docu Nordic Byggfakta. Även förflutet inom reklambranschen
Ålder: 51 år
Uppväxt: Sundsvall/Stockholm
Bor: Stockholm
Vision inom Bygglogistik: Att Svensk Bygglogistik framöver, anlitas lika naturligt som arkitekten och att Bygglogistik är en naturlig Part i stora byggprojekt. Genom att kravställa den logistiska disciplinen redan från början och genom hela processen, sparas tid och därmed pengar.
Roll: Affärsutvecklare.

Text:
Måns Löfgren