2018-09-06

Effektiv bygglogistik ger en bättre totalekonomi

Att planera och samordna transporterna till och från stora sjukhusprojekt skapar inte bara bättre patientsäkerhet och mindre störningar på vården – det kan även ge bättre totalekonomi för hela bygget. Det menar Pontus Franzén, projektledare för Tinnerbäckshuset, den tredje och sista etappen av Framtidens US i Linköping.

Byggbranschen har länge varit eftersatt när det kommer till effektiva produktions- och logistikflöden. Studier visar dock att anlitandet av tredjepartslogistiker kan bidra till ökad patientsäkerhet genom obehindrade ambulanstransporter, mer värdeskapande tid för yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen – och en bättre totalekonomi. Något som Pontus Franzén, projektledare och ekonomiskt ansvarig för Tinnerbäckshuset på Framtidens US i Linköping, bekräftar:

– Initialt blir ju bygglogistiken en extra kostnad som syns svart på vitt i våra projekt. Det är inte lika enkelt att se de vinster som bra logistik ger. Men det vi kan se är att de entreprenörer som har ett utvecklat tänk och är intresserade av bygglogistik ofta har bättre totalekonomi, rent kvadratmeterprismässigt, än de som inte jobbar på det sättet.

Effektiv bygglogistik ger en bättre totalekonomi

Bra betyg till logistiken på och omkring sjukhusområdet

Ombyggnationen av Linköpings Universitetssjukhus är ett av de största och mest komplexa byggprojekten i Östergötlands historia. Det är även ett utav de första att ta ett strukturerat grepp om logistikfrågorna och anlita en extern tredjepartslogistiker. Något som visat sig ge bra resultat:

– Det har fungerat väldigt bra och transporterna till och på bygget har flutit på fint under hela byggperioden. Vi har haft väldigt få störningar på vården eller transporterna genom sjukhusområdet. Det är svårt att säga vilka problem som hade kunnat uppstå utan en tredjepartslogistiker på plats, men just upplevelsen att det har flutit på är ett bra betyg!

 

 


För en smartare bygglogistik

Bygglogistik hjälper dig att tänka efter före. Vi är med ifrån början och ger dig rätt förutsättningar att hålla både tidplan och budget – samtidigt som omgivande miljöer påverkas så lite som möjligt. Det handlar om allt ifrån att starta bygget i rätt ände och se till att alla intransporter kommer i rätt tid, till att faktiskt ställa byggmaterialet på plats där det ska användas. Vi är färdiga först när bygget är klart.