3 TIPS INFÖR DIN LOGISTIKUPPHANDLING

Hur ska en egentligen tänka när det är dags att upphandla en tredjepartslogistiker till ett byggprojekt? Vi bad Tomas Vecko, som bland annat jobbar som projektinköpare och inköpssamordnare för NCC Buildning, dela med sig av sina tre bästa tips inför en logistikupphandling.

Tomas 3 tips till dig som beställare:

 

1. Börja med att se till projektets särskilda förutsättningar.


Vad finns det för möjligheter, begränsningar och utmaningar? Ta till exempel Örebros Universitetssjukhus. Här är det ju väldigt noga med logistiken på grund av verksamheten runt omkring, många besökare och alla ambulanstransporter. Plus att det är trångt så in i bomben – hela gatan är en byggarbetsplats. Så det är lite mjukare parametrar att ta hänsyn till.

 

2. Titta på referenser.


Vi lyssnar ju såklart på de som har jobbat med respektive logistikpartner tidigare. Kanske har de jobbat med något liknande projekt, eller med våra kollegor på annan ort, innan? Andra viktiga delar att väga in kan t.ex. vara samarbetsförmåga, initiativförmåga, och huruvida de löser sina uppgifter i tid.

 

3. Tänk utifrån en underleverantörs perspektiv.

– Går det att enkelt förstå logistikpartnerns anvisningar och information? Det är viktigt att det finns tydliga anvisningar och att dessa når ner hela vägen i kedjan (ända ner till speditören och transportören). Det måste vara solklart vad som gäller. Kommunikation!

 


 

Mer på ämnet: Tre tips till dig som ska välja leveransplaneringsverktyg