2018-07-14

“Det viktigaste är att tänka efter i tid” – så löser Sankt Kors logistiken på Ebbepark i Linköping

Camilla Einarsson har arbetat med logistik i byggbranschen i sju år. Hon har varit inkopplad som logistikansvarig för bland annat Universitetssjukhuset och Vallastaden, som är två stora stadsutvecklingsprojekt i Linköping. Nu arbetar hon som logistiksamordnare åt Sankt Kors för projektet Ebbepark, där hon har varit med och upphandlat den logistiklösning som Bygglogistik och Cramo nu tillhandahåller.

– Samarbetet vi har fått till med Bygglogistik och Cramo är unikt och gör att vi kan erbjuda en välfungerande helhetslösning till projektets alla entreprenörer, säger Camilla stolt.

Mitt i Linköping byggs den nya stadsdelen Ebbepark. Byggarbetet ska pågå under många år framöver, och för att minimera påfrestningen för verksamheter och omkringliggande områden ställs höga krav på genomtänkt logistik. Som logistiksamordnare är Camilla ansvarig för att den övergripande logistiken fungerar under hela projektet.

 

“Det viktigaste är att tänka efter i tid” – så löser Sankt Kors logistiken på Ebbepark i Linköping

 

– Den största nyttan med bygglogistik är att vi får en helhet som fungerar, och verksamheter som är nöjda under hela projektet. Respektive byggherre klarar alldeles utmärkt att planera sin egen logistik, men ser vi till helheten så delar vi till exempel vägar in. Då behöver vi ha en övergripande plan för hur man jobbar smart med logistiken, menar Camilla.

Var kommer Bygglogistik in i projekt Ebbepark?

– Bygglogistik är hjärnan bakom all logistik i det här projektet. De är de som hjälper till och tittar på att vi har flöden som fungerar under en lång tid, och ser till att det inte blir stopp i byggprojektet. De ser även till att våra hyresgäster har framkomlighet och kan bedriva sin verksamhet under hela byggtiden.

Viktigt att ha logistiklösningen klar tidigt

Ju större projektet är, desto viktigare är det att logistiklösningen är på plats tidigt så att projektets alla entreprenörer vet vad som gäller. Det menar i alla fall Camilla, som har arbetat i projekt där logistiktänket kommit in för sent.

– Det viktigaste är att tänka efter i tid! Att tidigt planera för en övergripande logistiklösning är avgörande för ett lyckat projekt. Oftast handlar det om att entreprenörerna tidigt vill veta vilka förutsättningar som finns för just detta projektet, kring till exempel beställningar och leverans av material. Som beställare är det svårt att komma i efterhand och säga att man ska förändra logistikrutiner. Så min rekommendation är att sätta logistiklösningen i tid och få med det i alla avtal redan från början.

 

“Det viktigaste är att tänka efter i tid” – så löser Sankt Kors logistiken på Ebbepark i Linköping

Färre transporter ger minskad miljöpåverkan

Att tänka efter före skapar inte bara bättre förutsättningar för ett lyckat projekt. Genom att effektivisera alla transporter och leveransflöden kan man också minska byggets påverkan på miljön.

– På Sankt Kors tycker vi såklart att miljöfrågor är jätteviktig att jobba med. Genom att ha en välplanerad logistik minskar vi transportflödena till vårt område, vilket är extra viktigt när vi bygger så centralt som vi gör här på Ebbepark. Vi har även kravställt att alla ska använda samma avfallsentreprenör, vilket gör att vi kan vara klimatsmarta kring avfallshanteringen, fortsätter Camilla.  

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att jag faktiskt får vara med och forma ett byggprojekt med hjälp av logistik, och hjälpa till med att hitta lösningar för att kunna bygga både snabbare, säkrare och billigare. Alla projekt ser olika ut, och därmed också rutinen kring logistiken. Branschen är i ständig rörelse, och även om det har hänt en hel del på de sju åren som jag har varit i branschen så finns det fortfarande massor kvar att förbättra när det kommer till logistik!