Bygglogistik(en) ökar

Bygglogistik i och utanför Göteborg

Göteborgs Skyline är under förändring, vilket inte minst märks i och med alla byggkranar. Flera spektakulära projekt kommer att bli nya landmärken. Fjärde tornet av World Trade Center med 400 nya gästbäddar, vid Lilla Bommen dyker Platinan upp och Gårda Vesta med två kontorsskrapor på 15 respektive 26 våningar. För att inte tala om hela Matshuggskajen där Göteborgs stadskärna kommer att närma sig vattnet genom att Linné och Majorna får en tydligare närhet och koppling till älven. Ja – och så Västlänken på det.

Bygglogistik – för att minska väntetiderna

När det byggs mycket och när det byggs stort, blir logistiken kring bygget väldigt viktig. Studier visar att så mycket som 26 % av en yrkesarbetares arbetsdag går åt till väntan. Det blir stora summor i slutänden med projekt som kostar upp emot 800 miljoner kronor. Över 200 miljoner i väntetider – helt i onödan när Svensk Bygglogistik AB finns, menar Lars Winberg som är en av Bygglogistiks nya ansikten som affärsutvecklare.

Väl planerat – massor vunnet

Genom att beställa en logistikanalys får du redan innan bygget startar, klart för dig hur byggprocessen kan effektiviseras för att minimera projektets påverkan på kringliggande miljö. Dessutom kan logistikanalysen användas för att strukturera upp förfarandet med upphandling av underentreprenörer. Alla transporter och leveranser packas rätt och rätt material finns på rätt plats exakt när det behövs. ”Rent praktiskt bemannar Bygglogistik bygget med en logistikansvarig och genom att ni använder LogNet får medarbetare och andra inblandade en gemensam bild av vad som ska hända och när det ska hända, förklarar Johan Karlsson som ansvarar för utvecklingen av LogNet. 

Logistikpatrullen

När bygget stängs ner för kvällen tar Bygglogistiks Logistikpatrull vid och transporterar in material som ska användas på byggarbetsplatsen nästa dag. Morgonen därpå står rätt material, i rätt mängd på rätt plats. Bordet är dukat, ler Niklas Fogelman – Intransportansvarig Sverige.

Logistikpatrullen består till stora delar av studenter som tänkt sig en framtid i byggbranschen och som vill ha ett extrajobb under studietiden. Många personer inom byggbranschen har ett förflutet i Bygglogistiks Logistikpatrull. 

Just nu söker Bygglogistik folk till Logistikpatruller i Göteborg.  Läs mer här:

Alla transporter och leveranser packas rätt och rätt material finns på rätt plats

Nyanställningar i Staben

Bygglogistik förstärker staben med Lars Winberg som kommer att ha hand om kontakterna i upphandlingsläget inför kommande projekt samt under projektens genomförande. Niklas Fogelman kommer att koordinera alla Logistikpatruller som börjar bli många till antalet. Johan Karlsson gör sitt Ex-jobb på Chalmers hos Bygglogistik och utvecklar funktionerna i LogNet. –”Meningen och förhoppningen är att vi, på ett bra sätt, skall kunna ta hand om den ökning av större byggprojekt som vi redan är inblandade i och de som vi kan se är på väg in”, berättar Urban Wallin, VD.

Johan Karlsson

Bakgrund: Logistikpatrullen 2015 till 2018, stor del av tiden som arbetsledare. Extragrejer som skeppare för företagsevent och vuxenseglarskola.
Ålder: 26
Uppväxt: Hammarö. (En ö söder om Karlstad)
Bor: Göteborg, Högsbohöjd
Vision inom Bygglogistik: Vill öka LogNets skalbarhet och fortsätta att utveckla LogNet och Intranätet efter att Chalmers-ex-jobbet på Bygglogistik slutförts
Roll: IT-ansvarig 

Niklas Fogelman

Bakgrund: Började i Logistikpatrullen 2012 och jobbade extra som arbetsledare, för att sedan bli Intransportkoordinator på Stockholmskontoret. Efter ett par uppdrag som leveransplanerare fick jag min nuvarande tjänst som Intransportansvarig Sverige.
Ålder: 41 år
Uppväxt: Gävle, Linköping, Karlskoga och sedan -91, Stockholm.
Bor: Stockholm Hagsätra
Vision inom Bygglogistik: Att arbeta fram och implementera ett gemensamt arbetssätt för intransporter för alla våra projekt så att vi inte har några projekt utan tillhörande intransportlösning.
Roll: Intransportansvarig Sverige.

Lars Winberg

Bakgrund: Kommer från Docu Nordic Byggfakta. Även förflutet inom reklambranschen
Ålder: 51 år
Uppväxt: Sundsvall/Stockholm
Bor: Stockholm
Vision inom Bygglogistik: Att Svensk Bygglogistik framöver, anlitas lika naturligt som arkitekten och att Bygglogistik är en naturlig Part i stora byggprojekt. Genom att kravställa den logistiska disciplinen redan från början och genom hela processen, sparas tid och därmed pengar.
Roll: Affärsutvecklare. Genom att kontinuerligt skapa möten och underlag inför kommande projekt bidra till att visionen ovan uppnås.

Text:
Måns Löfgren

Bild:
David Mark