Bygglogistik fyller 20 år!

I 20 år har vi varit med och förändrat byggbranschen. Och det har hunnit hända mycket sedan starten – från att ha setts som uppstickaren som bara erbjöd intransporter på kvällstid, till att som idag anlitas som logistikexperter genom hela byggprocessen.

– Från början startade vi med intransporter på kvällstid, men insåg snart att vi måste komma in tidigare för att kunna göra verklig skillnad, säger Urban Wallin, VD och grundare.

Idag erbjuder Bygglogistik logistiktjänster till stora byggprojekt runt om i hela landet. Expertisen ligger framför allt i stora sjukhusprojekt över långa tidsperioder, och stadsutvecklingsprojekt där hela stadsdelar ska förtätas.

Allt fler förstår värdet av bygglogistik

När företaget grundades var bygglogistiken som ämne inte alls lika etablerat som idag. Men branschen har långsamt mognat, och idag börjar allt fler beställare förstå värdet av att tänka efter tidigt. Bygglogistik har till och med blivit ett eget forskningsämne på Linköpings universitet!

– De här 20 åren… Det har varit en fantastisk resa! Men vi står fortfarande inför många utmaningar, särskilt med tanke på att utvecklingen inom byggbranschen har börjat stagnera, och då framför allt inom bostadsbyggandet. Men det gör det bara ännu viktigare att få med logistikaspekten i kontrakt och upphandlingar. Genom att skaffa sig kunskap om logistiksituationen och tänka efter före, blir det möjligt att ta kontroll över både helhet och detaljer. På så sätt sparar man in på resurser och kan göra projekten mer effektiva, säger Urban Wallin.

 

Bygglogistik fyller 20 år!

Anders, Urban och Anette har alla varit med sedan starten för 20 år sedan.


Vågar du också tänka nytt och utmana det gamla? Bygglogistik hjälper dig att tänka efter före. Vi är med ifrån början och ger dig rätt förutsättningar att hålla både tidplan och budget – samtidigt som omgivande miljöer påverkas så lite som möjligt. Hör av dig till Patrik Lindgren, affärsansvarig, på patrik.lindgren@bygglogistik.se för att få veta mer.