2018-11-28

“Vi fokuserar alla på det vi är bäst på” – så bidrar Bygglogistiks kompetens till effektivare sjukhusprojekt

Miljardprojektet Framtidens US i Linköping är framme vid tredje och sista etappen – Tinnerbäckshuset. Andreas Prans arbetar som platschef för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, bolaget som sköter grundläggning och utvändiga stomkompletteringar. Han menar att samarbetet med Bygglogistik har bidragit till ett effektivare projekt.

– Bygglogistik hjälper till med planeringen och intagningen av materialflödet, och ser till att allt kommer på rätt plats och i rätt tid. De sätter struktur på allt. Med tanke på att det är ett sjukhusområde ställer det lite större krav än på andra platser.

Byggbranschen har länge varit eftersatt när det kommer till effektiva produktions- och logistikflöden. Studier på ämnet visar att uppemot 41 procent av alla byggtransporter sker utan samordning eller planering. Det medför att yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen bara kan ägna en liten del av sin arbetsdag åt direkt värdeskapande arbete. Så lite som 17 procent enligt vissa studier. Resten av tiden äts upp av andra sysslor, som att bära eller vänta på material. Det skapar inte bara ineffektivitet och långa ledtider för det specifika byggprojektet, utan riskerar även att påverka omgivningen genom olyckor och stopp i trafiken.

– Första gången jag kom i kontakt med Bygglogistik var jag lite ifrågasättande, det måste jag erkänna. Men nu när vi har jobbat några år tillsammans känns det väldigt positivt. Vi fokuserar på det vi kan bäst, och Bygglogistik gör detsamma. Dessutom har vi en väldigt bra dialog, menar Andreas Prans.

“Vi fokuserar alla på det vi är bäst på” – så bidrar Bygglogistiks kompetens till effektivare sjukhusprojekt

Logistik vid delad entreprenad

Tinnerbäckshuset är ett projekt som byggs med så kallad delad entreprenad. Det innebär att flera olika aktörer ansvarar för olika delar av projektet. Flera projektörer som arbetar sida vid sida gör att det blir ännu viktigare att en aktör går in och tar helhetsansvaret för logistiken.

– Det man är utbildad till bör man ju fokusera på istället. Våra yrkesarbetare kan fokusera på att snickra och göra det som de är bra på, och logistiken kan köra in material som de är bra på, menar Andreas Prans.

Logistiken mer krävande i ett sjukhusområde

Som vi har skrivit tidigare kräver sjukhusprojekt ett annat tänk än många andra byggnationer. Detta håller Andreas Prans med om:

– Det är ju jätteviktigt att tänka på logistiken, med blåljusleder och allt. Man får inte hindra trafiken! På ett sjukhusområde är det väldigt mycket människor som rör sig. Och alla kanske inte är i sina sinnes fulla bruk, några kanske precis har fått ett dåligt besked. Sånt måste man ha i beaktning när man rör sig och transporterar saker i området. Logistiken blir mer krävande i ett sjukhusområde.

“Vi fokuserar alla på det vi är bäst på” – så bidrar Bygglogistiks kompetens till effektivare sjukhusprojekt

Lognet som leveransverktyg

På Tinnerbäckshuset använder man sig utav Lognet – Bygglogistiks egna leveransverktyg som är framtaget för att förenkla planeringen av leveranser till och inom större byggprojekt. Anders Prans menar att Lognet hjälper alla inblandade i bygget att få en gemensam bild av vad som ska hända, och när det ska hända.

– Lognet är ett bra komplement. Man får en bild av flödet av transporter, och man ser vad andra aktörer har för leveranser på gång också.

 


Nyfiken och vill veta mer?

Läs mer om vårt projekt på FUS och Tinnerbäckshuset.