2018-07-09

Genomgående positiv feedback efter avslutat logistikprojekt på FAS i Uppsala

Framtidens Akademiska sjukhus i Uppsala är ett av alla de sjukhusprojekt som förstått värdet av en samordnad logistik från start till mål. Nu när projektet avslutats har vi på Bygglogistik fått möjligheten att utvärdera resultatet. Uppföljningen med ett tiotal av byggets projektledare visar att logistiken fungerat smidigt – och inneburit stora besparingar i form av entreprenörernas egna personalresurser.

När Framtidens Akadeiska sjukhus i Uppsala skulle byggas ut fick Bygglogistik förtroendet att ansvara för logistiken kring den nya byggnaden J-huset. Vi har varit med hela vägen, från projektering och logistikentreprenad till intransporter av material på kvällstid.

I sommar avslutas projektet och för att kunna utvärdera logistiken har vi valt att göra en ordentlig uppföljning i form av en enkät. Ett tiotal av byggets projektledare valde att svara på den utskickade enkäten. Svaren visar att merparten av entreprenörerna sparat in på egna personalresurser tack vare intransporter på kvällarna. Samtliga av de svarande menar även att de hade uppskattat en liknande logistiklösning till sitt nästa projekt.

 

Sjukhusprojekt J-huset Framtidens Akademiska Uppsala

Stora besparingar med mindre personal

En del av projektledarna uppger att behovet av planering av leveranser har ökat, men några menar tvärtemot att arbetsledarnas behov av planering har minskat tack vare Bygglogistiks inleveranser. Merparten av de svarande uppger dock att personalbehovet minskat under projektet:

“Vi har inte behövt lika mycket resurser på material som på tidigare projekt. Minskat med 30% ungefär.”

“När produktionen var som störst för vår del underlättade det väldigt mycket att få allt transporterat ut på plats, och montörerna kunde fokusera på produktionsbiten.”

Leveransplaneringsverktyget LogNet får högt betyg

För att underlätta samordningen och överblicken för projektets in- och uttransporter har samtliga entreprenörer behövt planera in sina leveranser i Bygglogistiks leveransverktyg LogNet. Ett system som uppskattats av merparten av de svarande – alla utom en av de svarande ger LogNet 4 eller 5 i betyg av 5 möjliga.

Positiva till liknande logistiklösning på nästa projekt

Samtliga av projektledarna menar att de hade uppskattat en liknande logistiklösning på sitt nästa stora byggprojekt. Några menar även att systemet med samordnad logistik och tydligare rutiner har möjligheten att förbättra hela byggbranschen.

“Krav från Bygglogistik har generellt förbättrat rutinerna hos oss och leverantörer.”

“Tanken med systemet är helt klart en förbättring för byggbranschen.”


 

Vill du veta mer om uppföljningen och vårt åtagande i Framtidens Akademiska sjukhus i Uppsala? Kontakta vår affärsansvariga Patrik Lindgren på patrik.lindgren@bygglogistik.se