2017-05-29

“Jag tror på en inställning där man ständigt är beredd att omvärdera det man har lärt sig”

Vi säger inte att alla vägar leder till Bygglogistik, men vi är glada att just Jens Malmbergs gjorde det. Med sin utbildning inom teknisk fysik, och en vilja att hålla många dörrar öppna, var det kanske inte alltid helt givet att han skulle hamna här. Vi bad honom berätta mer om sin breda bakgrund, utmaningarna med jobbet och vad det egentligen innebär att vara Kvalitetsansvarig.

Hej Jens Malmberg! Berätta lite om din bakgrund.

– Efter naturvetenskaplig linje på gymnasiet hamnade jag till slut i Linköping där jag började studera till Civilingenjör i Teknisk Fysik och Elektroteknik, med finansiell matematik som inriktning. Däremellan gjorde jag värnplikten och spenderade några år som väktare på Securitas.

Pierre Nyberg, vår HR-ansvariga på Bygglogistik, brukar säga att du har svart bälte i teknisk fysik.

– Pierre är en klok man och en god människokännare, därav vår HR-ansvariga, men om jag själv ska bestämma färgen på mitt imaginära bälte försöker jag ödmjukt nog alltid se mig bärande ett vitt. Jag tror på en inställning där man ständigt är beredd att omvärdera det man har lärt sig samt hålla nyfikenhet och motivation uppe. Precis som när man är nybörjare inom något, vare sig det sedan gäller bygglogistik, golf eller just teknisk fysik.

Och hur kom det sig att du hamnade just här, på Bygglogistik?

– Jag har alltid varit ambivalent när det kommer till att rikta in mig på en bana i yrkeslivet, undantaget den snabbt slocknade drömmen om att bli professionell golfspelare. Mina val av utbildningar har hela tiden gjorts i syfte att skapa en bred plattform och därmed hålla så många dörrar som möjligt öppna snarare än att rikta in mig mot något specifikt.

– Under våren 2013 kom jag för första gången i kontakt med Bygglogistik när jag sökte extrajobb som intransportarbetare vid sidan av mina studier. Det som lockade då var flexibiliteten i arbetstiderna och det fysiska arbetet som kontrast till det akademiska livet. Detta var även min första kontakt med byggbranschen så jag visste ärligt talat inte riktigt vad som väntade mig.

– Hos Bygglogistik fick jag undan för undan mer ansvar och ju större perspektivet blev desto intressantare blev uppgiften. Jag insåg att operativ och strategisk styrning var något som fångade mitt intresse även i praktiken.

 

“Jag tror på att ständigt vara beredd att omvärdera det man har lärt sig” – Möt Jens Malmberg, Kvalitetsansvarig

 

Nu jobbar du som Kvalitetsansvarig – vad innebär det egentligen?

– Bra fråga, kvalitet går att applicera på det mesta men min främsta uppgift är att säkra kvaliteten på leveransen av vår logistikorganisation ute på projekten. Det innebär att skapa förutsättningar för vår projektpersonal att genomföra uppdraget så att affären optimeras för vår del, samtidigt som kunderna blir nöjda. Kan vi säkerställa dessa två delar har vi goda förutsättningar att lyckas med den tillväxtfas vi just nu går igenom.

Vilka projekt är du involverad i just nu?

– I dagsläget är jag i huvudsak inblandad i sjukhusprojekt, dels FUS i Linköping som jag har varit stationerad på de senaste åren men även FAS i Uppsala, TBS i Göteborg samt H-huset i Örebro. Dessa har alla gemensamt att de ligger i nära anslutning till vårdverksamhet och därmed blir den primära uppgiften att minimera störning av verksamheten under projektets gång. Samtidigt ska i vanlig ordning materialflöden optimeras för att skapa en kostnadseffektiv och hållbar produktion.

Till sist – vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att få jobba med så många duktiga medarbetare och ta del av deras erfarenheter och synsätt, men också de möjligheter och utmaningar som följer med att jobba i ett mindre företag på frammarsch.


Vill du också jobba med oss? Du hittar våra lediga tjänster här.

2017-04-18
"Jag hoppas att jag kan motivera alla att ta den plats de förtjänar ute i projekten" – Möt Pierre Nyberg, HR-ansvarig