2017-04-07

“Att få studera ett verkligt projekt och bidra med något användbart är extra motiverande”

Bygglogistik + studenter = sant. Vi är ofta ute på högskolor och universitet runt om i landet och föreläser för blivande stjärnor inom byggbranschen. En del av dem väljer att skriva sitt examensarbete hos oss. Vi fick en pratstund med chalmersstudenterna Emma Dahlén och Lovisa Bauer, som just nu undersöker logistiken på Arlanda – vårt största projekt hittills.

Berätta om er utbildning!

– Vi läser till Byggingenjör på Chalmers i Göteborg. Det är en treårig utbildning, med möjlighet att läsa vidare två år till och ta en master. Vi blir klara nu i sommar, så det sista vi gör är vårt examensarbete.


Hur ser fördelningen ut vad gäller tjejer och killar på utbildningen?

– Det är faktiskt en av de mest jämställda linjerna på Chalmers, med 40% tjejer och 60% killar.

“Att studera ett verkligt projekt är extra motiverande” - Lovisa och Emma gör sitt examensarbete för Bygglogistik


Hur kommer det sig att ni gör ert examensarbete för Bygglogistik?

– Bygglogistik höll en föreläsning på vår skola, precis i samma period som det var dags att välja inriktning på examensarbetet. De sökte studenter till Logistikpatrullen för två projekt som skulle starta till våren, ett vid Mölndalsvägen och ett vid Östra sjukhuset.

– Vi hade haft en idé om att studera logistiken på byggprojekt där det är begränsat med plats. Eftersom det gick precis i linje med Bygglogistiks expertis, tog vi kontakt med dem efter föreläsningen och fick komma på ett möte på deras kontor. Där presenterade de ett projekt på Arlanda Flygplats som de ville ha studerat. Vi kände direkt att det lät spännande och som något för oss. Att få studera ett verkligt projekt och bidra med något användbart för företaget är dessutom extra motiverande och kul.


Vad handlar ert arbete om?

– Vi håller alltså på att undersöka logistiken under om- och tillbyggnationerna av Stockholm Arlanda Airport. Arlanda rustas upp för flera miljarder, och en stor utmaning är att få intransporterna av byggmaterial att fungera så smidigt som möjligt. För att få köra innanför säkerhetskontrollerna, på området som kallas för airside, krävs ett speciellt tillstånd. Utan tillstånd behöver lastbilen få ledsagning inne på airside. Detta gör att intransporterna i dagsläget är komplicerade. Då antalet transporter kommer öka i och med om- och tillbyggnationerna som ska göras vill Bygglogistik att vi ska undersöka om det finns andra alternativ för intransporterna. Vi ska därför se över om det går att samlasta byggmaterial och låta en förare med tillstånd köra in det till airside utan att få ledsagning.


Hur fungerar er kontakt med Bygglogistik under den här processen?

– Vi har en handledare på göteborgskontoret, John-Niclas Agerberg, som jobbar som intransportsansvarig. Främst så har vi mailkontakt, men vi får även sitta på kontoret om vi vill det. Det fungerar jättebra.

– Eftersom vårt projekt rör Arlanda, har vi även en dialog med stockholmskontoret. Vi mailar och har möten via länk, för att diskutera och bolla frågor som kommer upp. Det är ett bra stöd.


Vad tycker ni är utmaningen med just ert arbete?

– Det är klart att det är lite komplicerat att studera logistiken på ett så speciellt område som en flygplats. Vi kommer på frågor som ingen riktigt har svar på än. Då samlastning inte är någonting som används för byggmaterial på Arlanda i dagsläget, är det svårt att göra jämförelser. Men all data som vi samlar in kommer ju ge resultat och bli till något mer greppbart, så det känns bra.


Hur ser ni på framtiden? Vad vill ni göra?

– I maj ska vårt examensarbete vara klart, och redovisas i juni. Sen är tanken att vi båda ska ut i produktionen, som arbetsledare eller för att gå bredvid arbetsledare. Det kommer ge oss mer förståelse för vad som fungerar och inte fungerar ute på byggen. Men hela det är arbetet med Arlanda har även väckt ett intresse för logistik – det är inte omöjligt att vi väljer den vägen.


Kul! Och vi får anledning att återkomma till er när arbetet är klart – det ska bli spännande att se resultatet.


Läs mer om att göra sitt examensarbete hos oss här.

Intresserad av ett välbetalt extrajobb och en bra väg in i branschen? Då är Logistikpatrullen perfekt för dig!