2017-08-23

“Vi tror att logistiken är nyckeln till att lösa många av de problem som finns i byggbranschen”

Visste du att bygglogistik finns på Linköpings Universitet? Ja, ämnet bygglogistik alltså. Här finns nämligen en bygglogistikgrupp som engagerat forskar i ämnet, för att på sikt göra hela byggbranschen effektivare. Vi ringde upp Martin Rudberg, professor i bygglogistik, för prata om forskningens utmaningar, logistikens roll idag och hur han ser på framtiden för ämnet.

Hej Martin! Berätta om bygglogistikgruppen vid Linköpings Universitet.

– Formellt så kan man säga att gruppen skapades 2009, i samband med att det inrättades en donationsprofessur i just bygglogistik, som jag sökte och fick. Men vårt campus i Norrköping hade redan 2005 dragit igång ett litet forskningscentra där vi försökte ta ett nytt grepp på byggforskning, med inriktning bland annat på bygglogistik. Idag består vår grupp av sju personer, varav fyra doktorander.

Vad är målet med er forskning?

– I korthet är det att få byggbranschen att tänka logistik och se potentialen för att effektivisera byggandet med hjälp av logistik. Bakgrunden till att den här professuren tillkom – och att det här forskningscentret byggdes – var just att logistikfrågor var eftersatta i byggbranschen. Så i ett första skede jobbar vi med att mäta och kartlägga läget inom byggbranschen gällande logistiken. Nu arbetar vi mer med att ta fram metoder och verktyg som kan hjälpa byggbranschen att bli bättre på logistik och välja effektivare logistiklösningar, som i förlängningen självklart ska ge ökad produktivitet i byggandet – det är huvudmålet. Vi tror att logistiken är nyckeln till att lösa många av de problem som finns i byggbranschen idag.

Hur upplever ni intresset och engagemanget i denna fråga från era studenter?

– Intresset är stort, måste jag säga. Vi har en kurs i bygglogistik som en del av ett par olika program, dels logistikprogrammet och dels på vårt byggingenjörsprogram. Det är en valbar kurs, och de senaste två, tre åren har vi haft mellan 70-80 studenter som har läst kurserna. När vi drog igång kursen 2011 var det ungefär ett 30-tal studenter som läste den, vilket ju tyder på ett ökat intresse. Det pratas också mycket mer bygglogistik nu än det gjordes för 5-6 år sen. Sen är väl jag inte objektiv, men jag tycker ändå att jag sett ett markant ökat intresse för ämnet de senaste två, tre åren.

Tredjepartslogistik, att byggherren lägger ut logistiken på experter på just logistik, är ett relativt nytt fenomen inom byggbranschen. Varför tror du det är så, och hur kan man bli bättre på att visa på nyttan det gör?

– Det är inte helt lätt att mäta och visa hur mycket man faktiskt kan spara genom tredjepartslogistik, och hur mycket snabbare det faktiskt kan gå. Projekten är för långa och kommer för sällan, och det är alltid lite unika förutsättningar så det är svårt att göra jämförelser mellan ett projekt och ett annat. Men vi jobbar på att hitta bra nyckeltal för att faktiskt kunna visa på rena besparingar och andra effekter av tredjepartslogistik.

– Vi har haft några få projekt som vi varit delaktiga i som vi varit delaktiga i, där projekten varit relativt lika och man i det ena köpt en logistiklösning och i det andra inte gjort det. Därför har det delvis gått att jämföra projekten, men vi skulle vilja vara involverade i fler sådana projekt för att kunna visa att ”det här går faktiskt att spara i pengar och tid”.

Om vi tittar på Framtidens Universitetssjukhus i Linköping – vad har logistiksamordningen gjort för skillnad för detta stora projekt?

– Det var Region Östergötland som tidigt insåg värdet av att få logistiken att funka. Både på grund av att de inte ville betala massa pengar i onödan, eller få skenande kostnader, men också på grund av att när man bygger ett sjukhus får man inte stoppa ambulanser och pågående verksamhet. Att kunna “spela det kortet” för att kunna driva igenom ett logistikarbete tror jag var ganska nyttigt i det fallet. Det fanns liksom ingen som kunde argumentera emot det faktum att vi inte kan riskera att människor dör på grund av dålig logistik. När man sedan rullade ut logistiklösningen säkerställde man sjukhusets verksamhet samtidigt som man fick positiva effekter på kostnader och förmågan att hålla tidsplanen.

– I takt med att allt rullat på och man har sett effekterna har fler och fler blivit positivt inställda. Nu när man är inne i fas 2 av projektet så rullar det på bättre och bättre, tycker jag det verkar som. Det är väl ett exempel på att det funkar. Dels har inga ambulanser blivit stoppade under tiden Bygglogistik har varit på plats. Och sen har tid och budget hållits väldigt bra med tanke på projektets storlek – och det är ju inte så ofta det händer!

Hur ser du på framtiden för bygglogistik?

– Det händer mycket, jag ser positivt på det. Fler och fler får upp ögonen för ämnet, börjar tänka bygglogistik och ser nyttan det kan göra för byggbranschen i stort. Jag är full av tillförsikt och tycker det ska bli spännande att följa logistikutvecklingen i byggbranschen framöver.


Läs mer om Martin Rudbergs arbete, bygglogistikgruppen och kursen på Linköpings Universitet här.