2018-04-25

Tre nya logistikprojekt i Göteborg

Masthuggskajen, Skeppsbron och Litteraturgatan. Det är några av våra senaste logistikprojekt i Göteborgsområdet. Vi vann upphandlingarna och har bland annat fått förtroendet att ta fram logistikanalyser och kartlägga de logistiska förutsättningarna i respektive område.

Att det byggs mycket och ska byggas ännu mer i Göteborg är ingen nyhet. Stora infrastruktursatsningar som Västlänken och förberedelserna inför Göteborgs 400-årsjubileum kräver noggrann logistikplanering. För att minimera störningarna på omkringliggande trafik och resten av stadens verksamheter måste de ansvariga tänka efter före. Men hur gör man då det på bästa sätt? Att upphandla en tredjepartslogistiker som hjälper till att ta fram logistikanalyser och kartlägga de logistiska förutsättningarna är ett bra första steg. Här är tre av våra senaste vunna upphandlingar i Göteborgsområdet:

 

Tre nya logistikprojekt i Göteborg

Masthuggskajen, Göteborg

Vid området Masthuggskajen ska vi upprätta en logistikanalys, titta på tillfartsvägar, alternativa utbyggnadsordningar med mera. Uppdraget består även i att ta fram förslag på en checkpoint, se över tillgänglighet, parkeringsytor – samt värna om tredje persons säkerhet under byggtiden. Beställare är Södra Älvstranden Utveckling.

Vill du veta mer? Läs mer om projektet här.

 

Tre nya logistikprojekt i Göteborg

Skeppsbron, Göteborg

Skeppsbron är ett av Göteborgs mest centralt belägna stadsutvecklingsområden. Här ska det skapas en levande blandstad med bostadsområden, verksamheter och rekreationsytor. En härlig mötesplats för alla vid älven. Av beställaren Södra Älvstranden Utveckling har vi fått i uppdrag att ta fram en fördjupad bygglogistikanalys.

Vill du veta mer? Läs mer om projektet här.

 

Tre nya logistikprojekt i Göteborg

Litteraturgatan, Göteborg

Litteraturgatan på Hisingen har länge varit föremål för planer om utbyggnad, men då främst för spårvagnstrafik. När nu trafikkontoret kommer igång med sin utbyggnad väljer man att exploatera de parkeringsytor som finns mellan befintlig bebyggelse och vägen. Tillskottet blir ca 650 lägenheter och ska vara klart till 2024. Vi har fått i uppdrag av Egnahemsbolaget att genomföra en logistikanalys.

Vill du veta mer? Läs mer om projektet här.