2015-02-27

Nytt projekt – Kvarnbyvallen i Mölndal

Den 2:e mars startar Bygglogistik upp en ny logistikentreprenad. Denna gång i Mölndal, strax utanför Göteborg, och tillsammans med JM. Området som bebyggs är Kvarnbyvallen,en gång hemmaplan för bland annat fotbollsspelaren Pia Sundhage och Jitex, där JM nu skapar en blandbebyggelse med lägenheter, radhus, parhus och stadsvillor. 230 stycken bostäder skall det bli när det står färdigt hösten 2017.

Vårt primära ansvarsområde i projektet blir att styra upp alla leveranser in till Kvarnbyvallen och säkerställa att de gemensamma ytorna och maskinella resurserna inom byggområdet nyttjas så produktivt och effektivt som möjligt. En uppgift som blir allt viktigare ju längre projektet pågår och nya kravställningar tillkommer när JM’s kunder väl börja flytta in på området. Det förberedande arbetet med Logistikanalysen som utförts tillsammans med delprojektens platschefer ger oss goda förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

Som verktyg för leveransplaneringen och informationsspridandet använder vi vårt egenutvecklade system LogNet. Här ges alla intressenter, från byggherreorganisationen ända ner till underleverantörens materialleverantörs chaufför, möjlighet att planera sin egen verksamhet och få information i realtid om aktiviteterna på byggområdet.

Vi passar på att välkomna tillbaka en nygammal bekantskap vid namn Christoffer Johansson. Christoffer har sedan tidigare erfarenhet av leveransplanering på Tele2 Arena i Stockholm samt som Logistikansvarig på Simonsland i Borås. Från och med nu blir det alltså som Logistikansvarig på JM Kvarnbyvallen.

Mer information om projektet återfinns här: http://www.jm.se/bostader/sok-bostad/vastra-gotaland/molndal/kvarnbyvallen/