2015-04-24

Nytt sjukhusprojekt – Akademiska sjukhuset i Uppsala

Svensk Bygglogistik har fått förtroendet av Landstingsservice i Uppsala län och Skanska att genomföra en Logistikentreprenad vid uppförandet av den nya byggnaden J-huset på Akademiska sjukhuset.

Logistikentreprenaden innefattar samordningsansvar med befattningar såsom logistikansvarig och leveransplanerare samt intransport av byggmaterial efter ordinarie arbetstid. Leveransplaneringssystemet LogNet kommer att användas för att säkerställa leveransflödet till byggarbetsplatsen och på så sätt minimera påverkan på sjukhusets ordinarie verksamhet.

Den nya byggnaden är en betydande del av det Framtidens Akademiska som nu skapas och kommer bland annat innehålla 96 vårdrum, 34 mottagningsrum, 60 dagvårdsplatser och 10 operationsrum. Byggnaden ska certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, på högsta nivån guld. Byggstart var första kvartalet 2015 och under sensommaren 2017 ska arbetet vara färdigt.

Mer information om projektet återfinns här: http://www.akademiska.se/sv/Framtidens-akademiska/Framtidens-Akademiska/Om-projektet/J-huset/