2016-04-16

Ny logistikentreprenad med Swedavia och Stockholm Arlanda Airport

Vi är redo att lyfta… …nu när våra två projekt nere i berggrunden med Citybanan, etapp Norrströmstunneln och Station Odenplan, strax är färdigställda för vår del är det dags för nästa utmaning. Swedavia AB har tecknat avtal med Svensk Bygglogistik AB rörande en Logistikentreprenad på Stockholm Arlanda Airport. Avtalsperioden är från april 2016 fram till 2023.

35 miljoner resenärer år 2040

Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats och ett av Sveriges viktigaste kommunikationsnav. Varje år passerar drygt 20 miljoner resenärer genom flygplatsen. Flygplatsen skapar nya arbetstillfällen, är viktig för turismen, näringslivet samt för kultur- och kunskapsutbyten. På Stockholm Arlanda Airport arbetar cirka 17 000 personer i omkring 600 olika företag.

Efterfrågan på resor till och från Stockholm och Sverige via Stockholm Arlanda Airport har vuxit kraftigt de senaste åren. Prognoserna pekar på att resenärerna beräknas vara omkring 35 miljoner år 2040. För att kunna möta den tillväxten behöver Arlanda växa och utvecklas.

Swedavia väljer Bygglogistik som logistikentreprenör

För att klara den stora volymen och samtidigt utföra en stor mängd byggprojekt har Swedavia valt att teckna avtal med Svensk Bygglogistik AB som logistikentreprenör och som ska ta ansvar för utformning och genomförande av logistiklösningar och hantering av byggtrafikflöden.

Byggprojekten är av varierande slag. Nyproduktion, ombyggnad, ombyggnad under pågående drift, markentreprenader och infrastrukturprojekt. Investeringen under etapp 1 av Arlandas utvecklingsprogram, samt utvecklingsprojekt inom Swedavia Real Estate, beräknas under åren 2016-2023 uppgå till ca. 9 miljarder SEK.

Logistikanalys och LogNet viktiga verktyg

Arbetet kommer att starta med en omfattande logistikanalys. Logistikanalysen skall resultera i att säkerställa Arlandas ordinarie drift samtidigt som man tillgodoser byggprojektens behov av tillgänglighet och produktionseffektivitet. En viktig parameter för att lyckas med detta, och som redan är beslutat, är att alla byggprojekt kommer nyttja vårt egenutvecklade leveransplaneringssytem LogNet för att strukturera flödet av byggleveranser.

– Utvecklingen av Arlanda är otroligt viktig för Sveriges tillväxt och tillgänglighet. Samtidigt är byggprocessen lång och komplex då flygplatsens drift under hela byggtiden måste säkerställas. Därför känns det bra att genom Svensk Bygglogistik AB säkra en bra produktionseffektivitet, säger Magnus Imland, Projektstyrningschef o Kalkylansvarig på Swedavia.