2016-02-09

Nytt projekt – Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

NCC skall i partnering med Västfastigheter producera cirka 33 000 m2 BTA nybyggnad för Drottning Silvias barn- och Ungdomssjukhus. När det hela lämnas över sommaren 2020 kommer byggnaden rymma lokaler för rehabilitering i entréplanet, operation och intensivvård på plan 1 och vårdavdelningar på plan 4, 5, 6. På plan 2 och 3 finns viss administration samt teknikutrymmen. Gemensamt för hela Östra sjukhuset förläggs en sterilteknisk enhet på övre kulvertplan K1, och en helikopterlandningsplats på taket.

På detta projekt kommer Svensk Bygglogistik AB utföra en Intransportentreprenad.  All materialhantering kommer att ske efter ordinarie produktionstid, efter klockan 16:00, och påbörjas när hela nybyggnationen uppnått ”tätt hus”.

Genom att förflytta denna utrymmes- och resurskrävande aktivitet som materialhanteringen är, skapas förutsättningar som skall leda till stora tids- och kostnadsvinster, för alla involverade parter i projektet. Kort och gott – duktiga hantverkare och montörer skall få ägna mer tid till att producera.